Elf grootste hogescholen 108 miljoen in de plus

De elf grootste hogescholen hielden vorig jaar opgeteld ruim 108 miljoen euro over onder de streep. Uitschieters in absolute bedragen zijn de Hogeschool Utrecht (25,8 miljoen) en Avans Hogeschool (19 miljoen).

Ook als het overschot wordt afgezet tegen de totale inkomsten per instelling, steken deze twee hogescholen met kop en schouders boven de andere uit. Bij de Hogeschool Utrecht beloopt het exploitatieresultaat ruim 8 procent van de baten, bij Avans een tiende.

Dat blijkt uit een inventarisatie op basis van de jaarverslagen 2010. In 2009 hielden alle bekostigde hogescholen samen 47 miljoen euro over. In 2008 was dat ruim 25 miljoen. Fontys Hogescholen, Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool hielden in 2010 elk ongeveer tien miljoen euro over.

De elf grootste hogescholen hadden in 2010 elk meer dan twintigduizend ingeschreven studenten en opgeteld 2,6 miljard euro aan inkomsten. Van de grootste hogescholen dook geen enkele instelling in de rode cijfers. Het hbo wijkt daarmee af van andere sectoren, want bij de universiteiten en roc's gebeurde dat wel.

Opvallend is het soms grote verschil tussen het begrote en het werkelijke resultaat. Zo was bij de Hogeschool Utrecht een tekort van een half miljoen voorzien. Daar blijkt de rijksbijdrage bijna 9 miljoen hoger dan verwacht en zijn de lasten juist te hoog ingeschat.

Verklaringen voor de 'winst' verschillen per hogeschool. De gestegen studentenaantallen en een hogere vergoeding per student spelen mee. Verder betreft het voor een deel rijksbijdragen die pas in de loop van 2010 beschikbaar kwamen en die over een langere periode worden uitgesmeerd.

Nationale Onderwijsgids

VorigeGroepen vanaf 1 januari 2012 niet meer beschikbaar
VolgendeOnderzoek SCP kinderen en internetrisicos
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter