Onderwijsnieuws Docentenplein

Minder ouders staan achter tweede lerarenstaking

Minder ouders staan achter tweede lerarenstaking

Toch steunt een ruime meerderheid de actie van het PO. Uit onderzoek onder de leden van het ouderpanel van Scholen met Succes blijkt dat 76% van de ouders achter de staking van de leerkrachten staat. Bij de staking in juni was dat 82%. Ook de steun voor een eventuele volgende staking daalt licht. Mocht er een nieuwe staking komen, dan staat 65% van de ouders hier achter. Bij de staking in juni antwoordde nog 67% van de ouders achter een volgende staking te staan. Redenen van het steunen of niet steunen van de staking We vroegen het panel hun...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenstaking

Nieuwe opleiding in hoger onderwijs

Nieuwe opleiding in hoger onderwijs

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Invoering associate degree-opleiding van minister Bussemaker. Met deze wetswijziging komt er naast de bachelor en de master een nieuwe zelfstandige opleiding in het hoger onderwijs, de associate degree. Met haar laatste wetsvoorstel zorgt minister Bussemaker ervoor dat studenten het komende studiejaar kunnen kiezen uit 150 nieuwe associate degree-opleidingen. De associate degree-opleiding is een tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Deze nieuwe opleiding is bij uitstek geschikt voor mbo-4-gediplomeerden die wel...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: HBO | Associate-degree

Beperk modernisering van de WVO tot een louter technische herziening

Beperk modernisering van de WVO tot een louter technische herziening

De Onderwijsraad brengt vandaag advies uit over het wetsvoorstel modernisering WVO (Wet op het voortgezet onderwijs). De raad vindt het positief dat de wet herzien wordt om deze toegankelijker te maken, maar constateert dat het huidige wetsvoorstel dat doel niet waar maakt. De raad adviseert om de herziening WVO te beperken tot een technische herziening. De raad wijst op onwenselijke en onbedoelde inhoudelijke wijzigingen als gevolg van het huidige wetsvoorstel en adviseert om die uit het voorstel te halen. Ten slotte roept de raad de staatssecretaris op om met de herziening geen regelgeving in te voeren...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Voorbereid op een ongelukje in de klas

Voorbereid op een ongelukje in de klas

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker bij basisschoolleerlingen in de onderbouw, maar ook bij de oudere kinderen. Gelukkig valt het meestal allemaal wel mee. Een schrammetje hier en een splintertje daar. Pleistertje erop en klaar. Het is wel van belang om hier als school goed op voorbereid te zijn, en dan niet alleen op kleinere ongelukjes. Helaas komen ook zwaardere ongelukken voor op school. Denk hierbij aan bijvoorbeeld botbreuken na een val. Enkele oplossingen die eigenlijk in elke school aanwezig zouden moeten zijn, bespreken we in dit artikel kort. Verbanddoos / EHBO koffer

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: EHBO

Is uw school rolstoel- en rollator vriendelijk?

Is uw school rolstoel- en rollator vriendelijk?

Binnen het speciaal onderwijs zijn de meeste scholen goed voorbereid op (de komst van) leerlingen met een rolstoel- of rollator. Jammer genoeg is het aanbod van speciaal onderwijs vrij magertjes, waardoor een school die speciaal onderwijs biedt vaak erg ver weg is. Dat is dan ook een grote reden voor ouders- en leerlingen om toch voor een 'gewone' school te kiezen. Maar zijn de 'gewone' scholen wel goed voorbereid op (de komst van) leerlingen en ouders die gebonden zijn aan een rolstoel of rollator? Verplichtingen van de school In principe dient een school te zorgen voor een...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Toegankelijkheid