Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws algemeen

Wie weet het beter? De docent of de centrale eindtoets?

Wie weet het beter? De docent of de centrale eindtoets?

Op 16, 17 en 18 april staat voor de meeste leerlingen uit groep 8 van de basisschool de CITO-toets weer op het programma. Een advies voor de middelbare school hebben ze dan al gekregen van hun docent. Maar wat als de score op de CITO-toets sterk afwijkt van dat gegeven advies? Stellen docenten hun advies daarna nog bij? Of weet de leerkracht het gewoon echt beter? Kimberley Lek en Rens van de Schoot van de Universiteit Utrecht deden onderzoek onder 119.751 leerlingen die ze drie jaar lang hebben gevolgd. Zij adviseren het docentadvies én het advies op basis van de score op de Centrale eindtoets......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schooladvies | Eindtoets

Versterking verbinding onderwijs en onderzoek

Versterking verbinding onderwijs en onderzoek

De VSNU, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad, de VO-raad en de PO-Raad lanceren op 1 april, in aanwezigheid van minister Van Engelshoven van OCW, Lerend onderwijs voor een lerend Nederland; een gezamenlijke ontwikkelagenda om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Een uniek moment, want voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs, hebben de vijf sectorraden de handen ineen geslagen om de werelden van onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Met de ontwikkelagenda zetten zij een belangrijke stap om de innovatiekracht van het onderwijs te verbeteren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Samenwerking

Klanttevredenheid ook in het onderwijs belangrijk

Klanttevredenheid ook in het onderwijs belangrijk

Scholen gaan steeds verder in het aantrekken van nieuwe leerlingen. Verschillende scholen bieden nieuwe leerlingen cadeaus wanneer zij zich bij hen inschrijven. Het gaat dan vaak om iets kleins als een agenda of schooltas. Maar er zijn ook scholen die nieuwe leerlingen een laptop of tablet aanbieden. Dit toont aan dat er tussen scholen een steeds fellere concurrentiestrijd gestreden wordt om nieuwe leerlingen aan te trekken. Hetzelfde geldt voor het aantrekken van nieuwe docenten. Zo zijn er verschillende scholen die nieuwe docenten woonruimte aanbieden in de buurt van de school. Vooral in steden als Amsterdam,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Klanttevredenheid

Meisjes op het speciaal onderwijs maken vaker seksuele grensoverschrijding mee

Meisjes op het speciaal onderwijs maken vaker seksuele grensoverschrijding mee

Meisjes op cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs komen vaker in aanraking met seksuele grensoverschrijding dan meisjes op reguliere scholen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Seks onder je 25e voortgezet speciaal onderwijs’ dat Rutgers en Soa Aids Nederland vandaag presenteren. Zo is 27% van deze meisjes ooit in haar leven gedwongen tot seksuele handelingen, terwijl dat voor 7% van de meisjes in het regulier onderwijs geldt. Het is voor het eerst dat Rutgers en Soa Aids Nederland onderzoek doen naar de seksuele gezondheid van jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Seksualiteit

Bespaar tijd, informeer efficiënt met de app van Social Schools

Bespaar tijd, informeer efficiënt met de app van Social Schools

Tijd... We komen het nogal eens tekort. Het gevolg? We ervaren werkdruk. De hoge werkdruk is al tijden een belangrijk onderwerp van gesprek binnen het basisonderwijs. Naast het lesgeven hebben leerkrachten nog tal van andere werkzaamheden uit te voeren. Zoals het bijhouden van de administratie en het inplannen van ouderavonden. De app van Social Schools maakt administreren, organiseren en publiceren een stukje makkelijker. Een veilige en afgesloten app speciaal voor basisscholen, kinderen en ouders. Organiseren, beheren en verbinden. Drie belangrijke voorwaarden voor een goede informatieverstrekking.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: App