Deze week is de poster Check, check, dubbelcheck op internet! uitgereikt aan groep 6 van de Vullerschool in Gorssel Deze poster met bijbehorende mediales kan gratis gedownload worden van de website Slim met Media.

Leerlijn Mediawijsheid
Paula Korte heeft twee jaar geleden onder begeleiding van Slim met media samen met ICT-coördinator Lidian Sneller een leerlijn mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden ontwikkeld voor de Vullerschool. "Ik ben niet alleen heel blij met de poster maar vooral ook met de bijbehorende lessen. Die lessen sluiten goed aan op onze leerlijn Mediawijsheid", reageert Korte enthousiast. "Vooral voor de middenbouw is het zoeken naar passende lesstof. Terwijl op die leeftijd leerlingen zich bewust worden van zichzelf en de multimediale wereld om hen heen", benadrukt Korte.

 
Bezoek de website