Apps zijn razend populair. Ook jonge kinderen maken veelvuldig gebruik van apps op hun mobiel of tablet. Het is tegenwoordig mogelijk zonder al te veel kennis van de verschillende computertalen, toch zelf een leuke app te maken. Omdat bij het maken van een app toch nog het een en ander komt kijken, worden leerlingen hiermee gestimuleerd 'computisch' te denken. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer leerlingen een idee moeten uitwerken voor het maken van een app. Hebben de leerlingen een leuk idee voor een bepaalde app? Dan moet er door de leerlingen een stappenplan worden ontwikkeld om uiteindelijk tot een functionerende app te komen. Dit 'computisch' denken is niet alleen handig bij het maken van een app, maar zal ook bij andere vakken goed van pas komen. De leerlingen leren systematisch en ordelijk te denken.

App maken zonder programmeren
Om een app te maken heb je tegenwoordig geen kennis meer nodig van de vele verschillende programmeertalen die beschikbaar zijn. Er zijn namelijk verschillende App Makers beschikbaar waarmee ook personen die geen kennis hebben van programmeertalen toch een leuke app kunnen maken. Met een App Maker volg je enkele stappen die duidelijk worden beschreven om tot een volwaardige app te komen. Zo kun je bijvoorbeeld een leuke afbeelding plaatsen, kleuren naar wens instellen, pagina's toevoegen aan de app of bepaalde tekst toevoegen. Hoewel je hiervoor niet over specifieke programmeerkennis hoeft te beschikken, moet er wel eerst een plan worden uitgewerkt. Het uitwerken van een goed plan komt het computisch denken ten goede. Er zal immers een duidelijke structuur in het plan moeten zitten.

Digitale vaardigheden
Digitale vaardigheden staan momenteel hoog op de agenda van verschillende scholen. Er zijn echter meer digitale vaardigheden dan alleen programmeren. Zo vallen ook ict-basisvaardigheden, mediawijsheid en computisch denken onder de digitale vaardigheden. Deze vaardigheden samen met het leren programmeren, worden ook wel digitale geletterdheid genoemd. Achter de schermen wordt er momenteel hard gewerkt aan de integratie van digitale vaardigheden in toekomstige klassen. En deze toekomst ligt wellicht dichterbij dan je zou denken.

Digitale geletterdheid
De bedoeling is dat digitale vaardigheden rond 2021 verwerkt zijn in de nieuwe kerndoelen en eindtermen. Dan moet er dus serieus werk van gemaakt worden op de verschillende Nederlandse scholen en zal de digitale geletterdheid ook getoetst worden. Veel scholen wachten hier niet op en beginnen nu al aan de integratie van digitale vaardigheden in verschillende vakken als informatica, maar ook wereldoriëntatie of geschiedenis.

Naar de website

VorigePoster Online Privacy + gratis mediales
VolgendeGratis inspiratiedag basisonderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter