Door de sterke opkomst van 'duurzaamheid' in de afgelopen jaren en de blijvende groeiende vraag naar duurzame producten en producenten, is het zeker nuttig leerlingen enige basiskennis over dit onderwerp bij te brengen. De kans dat zij in de toekomst te maken krijgen met enige vorm van duurzaamheid is namelijk erg groot!
Duurzaamheid is een breed begrip en bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan wij er hier enkele zullen gaan bespreken. Te beginnen met wellicht het meest bekende onderdeel van duurzaamheid, duurzame energie.

Duurzame energie
Bij duurzame energie wordt al snel gedacht aan zonnepanelen en zonne-energie. Door steeds lager wordende productiekosten van zonnepanelen en een steeds beter rendement van de zonnecellen, wordt het (zelf) opwekken van energie met zonnepanelen steeds aantrekkelijker. Lesmateriaal over duurzame energie is beschikbaar via verschillende kanalen zoals Duurzameschool.nl.

Duurzaam voedsel
Bij duurzaam voedsel kan gedacht worden aan bijvoorbeeld biologische producten, maar ook het maken van biologisch voedsel neemt erg veel energie in beslag. Duurzaam omgaan met voedsel zou daarom moeten betekenen: het (gedeeltelijk) vermijden van bepaalde voeding waarvan de productie een grote impact heeft op ons milieu. Om een les over duurzaam voedsel te kunnen samenstellen, biedt het Voedingscentrum veel handige tools zoals een klimaatweegschaal en een voedselafdruk meter waarmee het effect van bepaalde soorten voedsel wordt vertaald in het negatieve effect dat de bereiding van dit voedsel heeft op het milieu.

Duurzaam produceren en consumeren
Zoals eerder gezegd, brengt de productie van bepaalde soorten voedsel een hoger negatief effect met zich mee voor het milieu. Dat komt doordat de productie van bepaalde producten, zoals kaas, veel energie nodig hebben. Duurzaam consumeren zou dan kunnen inhouden deze typen voedsel te vermijden. Maar wat als de energie voor het productieproces ook weer duurzaam wordt opgewekt? Of als er een baanbrekende uitvinding wordt gedaan? Wat momenteel als niet-duurzaam wordt aangemerkt, zal dat wellicht in de toekomst wel zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitvinding die het mogelijk maakt methaangassen van koeien op te vangen of te verminderen.

Akkoord van Parijs
Bij een les over duurzaamheid hoort uiteraard het akkoord van Parijs vermeld te worden. Wanneer leerlingen het nieuws volgen, zijn zij waarschijnlijk al bekend met dit akkoord. Mede doordat Trump zich terugtrok uit het akkoord van Parijs, heeft het akkoord van Parijs veel media aandacht gekregen. Maar wat is nu het klimaat van Parijs? En wat is het eventuele negatieve effect van de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het akkoord? Hoe denken uw leerlingen hierover?

Naar de website

VorigeIsolatie en isolatiewaarde
VolgendeTip voor de Kinderboekenweek: schrijven door toeval
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter