Dossier Uitsluiting

Onderwijs dossier Uitsluiting

Het Docentenplein onderwijs dossier "Uitsluiting" bevat:

"Uitsluiting" in het onderwijsnieuws

Uitsluiting onderwijsprogramma’s onacceptabel

Minister Slob (Onderwijs) vindt het onacceptabel dat leerlingen worden uitgesloten van onderwijsprogramma’s als de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald wordt. De minister verschilt hierin van mening met de VO-raad,...

→ Lees dit artikel