De grootste voordelen van kinderopvang in het onderwijs

Deskundigen vragen meer aandacht voor de voordelen van kinderopvang voor een goede start in het onderwijs. Veel leerlingen komen onbewust met een achterstand op school. Bijvoorbeeld omdat ze thuis niet de Nederlandse taal spreken of andere problematiek niet vroegtijdig wordt gesignaleerd. De kinderopvang kan hier een grote rol in spelen. Zo zien we bijvoorbeeld bij de visie van veel kinderdagverblijven dat ze extra aandacht besteden aan het stimuleren van de vroege cognitieve vaardigheden en ook extra hulp bieden bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een goed voorbeeld is KinderopvangMorgen. Een goede kinderopvang is dus niet alleen noodzakelijk voor veel ouders, maar kan ook de druk van de ketel halen bij leerkrachten. Maar hoe zit dit precies? Wat is de toegevoegde waarde van kinderopvang bij jonge kinderen? In dit artikel lichten we de grootste voordelen toe.

Meertalige kinderen extra hulp bieden

Nederland geniet van een multiculturele samenleving. In ons land leven veel gezinnen waar meerdere talen worden gesproken. Soms wordt er zelfs thuis helemaal geen Nederlands gesproken. Hoewel dit meestal wel goed komt en de kinderen vanzelf de Nederlandse taal ontdekken als ze naar school gaan, kan het ze wel een achterstand opleveren gedurende de eerste jaren op school. Dit levert veel druk op voor de leerkrachten. Het is belangrijk dat er voldoende tijd en aandacht in deze kinderen wordt geïnvesteerd. Dat is met de huidige personeelsbezetting op het basisonderwijs zeker niet altijd mogelijk. De kinderopvang kan hier hulp bij bieden. Door kinderen vanaf jonge leeftijd op een Nederlandse opvang onder te brengen, worden zij vaker blootgesteld aan de taal en de cultuur. Dit maakt de overgang naar het onderwijs gemakkelijker en zo worden achterstanden in de toekomst voorkomen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Vooral in de kleuterklassen is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hoe gaan zij met elkaar om? Is het voor hen mogelijk om op de juiste manier met elkaar te spelen? Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Op de kinderopvang is hier extra aandacht voor. Zo is de overgang naar het onderwijs uiteindelijk makkelijker en zien we dat kinderen die opvang hebben genoten vaak vrijer zijn onderling. Ook het contact met de leerkracht is dan meestal beter, omdat zij het al gewend zijn om door een 'vreemde' verzorgd te worden.

Vroegtijdige signalering bij problemen

Ook speelt de kinderopvang een belangrijke rol bij de vroegtijdige signalering van problemen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die kampen met cognitieve problemen. Ook problemen aan de motoriek worden sneller opgemerkt. De meeste kinderdagverblijven werken ook nauw samen met deskundigen in de buurt. Als er zorgen zijn omtrent het gedrag of de vaardigheden van een kind, dan kan er dus ook snel ingegrepen worden. Hoe eerder dergelijke problematiek wordt gesignaleerd, hoe groter de kans dat dit kan worden opgelost of in elk geval kan worden verbeterd voordat het kind uiteindelijk naar school gaat. Dit zorgt ervoor dat de achterstanden kleiner worden en dat het kind de juiste hulp kan krijgen of zelfs op een andere school geplaatst kan worden, die beter bij het kind aansluit.

VorigeDaling aantal mediatheken
VolgendeGoede kinderopvang van essentieel belang voor een vliegende start in het onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter