Onderwijsontwikkeling Nederland reageert op Staat van het Onderwijs 2024

In de Staat van het Onderwijs 2024 luidt de Inspectie van het Onderwijs opnieuw de noodklok over basisvaardigheden. In dit rapport zijn voor het eerst de resultaten zichtbaar van een nieuwe onderzoeksstandaard gericht op basisvaardigheden. De inspectie toetst of school bewuste keuzes maakt in het plannen en uitvoeren van het curriculum van basisvaardigheden. Ook kijken zij of onderwijspersoneel zich goed kan verantwoorden over de doelen waaraan ze werken. De conclusie van de Inspectie is wederom alarmerend: basisvaardigheden verslechteren, het curriculum is niet samenhangend en de ambitie van schoolbesturen is te laag.

“Het nieuwste onderzoek van de Onderwijsinspectie is een nieuwe loot aan de stam van een trend die zich 20 jaar geleden al manifesteerde. Zeer zorgwekkend en met verstrekkende persoonlijke, sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen”, aldus Margreet de Vries, directeur-bestuurder van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Grote problemen vragen om grote oplossingen

Onderwijsontwikkeling Nederland roept op tot het opzetten van een Deltaprogramma met een looptijd van minimaal 10 jaar. Margreet de Vries: “Wij zijn ervan overtuigd dat de basisvaardigheden naar het vereiste niveau kunnen worden gebracht. Er moet en kan door alle betrokkenen beter worden gepresteerd. Daarvoor hoeft niets nieuws te worden bedacht. Wat nodig is een programma dat ervoor zorgt dat er langdurig, vasthoudend en resultaatgericht wordt gewerkt. Dit vraagt regie, inzet van wetenschap, beproefde methodieken, implementatiekracht, gedegen uitvoering en controle op resultaat. Niets wat er niet is en realiseerbaar binnen de huidige budgetten.”

Drie hoofdpunten

Onderwijsontwikkeling Nederland vindt dat in dit Deltaprogramma in ieder geval aandacht moet zijn voor de volgende drie hoofdpunten:
1. Leg de lat hoog en focus op basisvaardigheden
2. Werk alleen met bewezen effectieve en oplossingen
3. Gebruik bestaande structuren met kwalitatieve implementatiekracht

Een nadere uitwerking van deze hoofdpunten beschreef Onderwijsontwikkeling Nederland eerder in het position paper ter voorbereiding op het Rondetafelgesprek Taal- en leesvaardigheid in de Tweede Kamer op 27 maart jl.

VorigeColumn van VOO-voorzitter Marco Frijlink over het rapport 'De Staat van het Onderwijs'
VolgendeHet belang van goede informatievoorzieningen op school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter