Extra geld voor financiële educatie op scholen

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt voor dit jaar acht miljoen euro beschikbaar om onder meer docenten te trainen die leerlingen onderwijs geven over geldzaken. De regeling komt na de zomer als eerste beschikbaar voor MBO-scholen en in 2024 ook voor het primair en voortgezet onderwijs. Het is een van de maatregelen uit het kabinetsbrede actieplan om geldzorgen, armoede en schulden terug te dringen.

Er wordt op MBO-scholen gestart omdat relatief veel MBO-studenten financieel op eigen benen komen te staan tijdens hun studie. Daarnaast laat onderzoek van het Nibud zien dat meer dan een kwart van de mbo’ers te maken heeft met betaalachterstanden of schulden. Scholen hebben de mogelijkheid om voor een langere periode subsidie aan te vragen, waarmee ze bijvoorbeeld eigen docenten een opleiding kunnen bieden of medewerkers kunnen aannemen of vrijstellen. Het is de bedoeling dat docenten de geldlessen inpassen in bestaande lesprogramma‘s.

Minister Schouten: “Als je achttien wordt, komt er veel op je af. Je moet een zorgverzekering afsluiten, je kan misschien zorgtoeslag of huurtoeslag aanvragen en studiefinanciering krijgen. We zien dat het voor veel jongeren en hun ouders niet duidelijk is wat ze allemaal moeten regelen en dat jongeren daardoor geld mislopen en financieel in de knel komen. Ik vind het heel belangrijk dat zij goede financiële vaardigheden aanleren en ook leren over de risico’s van bijvoorbeeld beleggen met crypto of online gokken. En dat jongeren weten dat er hulp is als het fout gaat. Er zijn heel veel mensen, op school, in de buurt of bij organisaties zoals Geldfit die kunnen helpen. Vertel het dus als je geldzorgen hebt. Je bent niet de enige met vragen en niet de eerste die in de problemen komt door een te dure aankoop. Bij dat soort zaken helpen de lessen over geld.“

Kortere BKR-registratie van schuldhulptraject

Mensen moeten na een intensief schuldhulptraject zo snel mogelijk weer met een schone lei verder kunnen met hun leven. Het kabinet wil daarom, mede op verzoek van de Tweede Kamer, de BKR-registratie van schuldhulpverlening verkorten naar zes maanden voor mensen die een schuldhulptraject succesvol hebben afgerond. Deze registratie geldt nu nog voor vijf jaar en kan ertoe leiden dat mensen geen krediet kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor het afsluiten van een lening of een hypotheek voor een woning.

Ook wordt per 1 juli de aflostermijn van schuldsaneringstrajecten via de gemeente en de rechter gehalveerd naar 18 maanden. Zodoende lossen mensen hun schulden sneller af en kunnen meer mensen een schuldhulpverleningstraject starten. Naar verwachting verlaagt dit de drempel tot schuldhulpverlening.

Extra middelen voor aanpak kinderarmoede op scholen

Bij het terugdringen van armoede zet het kabinet ook in op het versterken van de participatie en de ontwikkeling van kinderen. Minister Schouten kent voor de periode tot en met 2026 een subsidie toe van ruim zes miljoen euro aan het Jeugdeducatiefonds waarmee het via basisscholen meer kinderen in armoede kan bereiken. Scholen kunnen via het Jeugdeducatiefonds onder meer schoolspullen of bijles aanvragen voor leerlingen. De subsidie aan Sam& (een samenwerking van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job) is dit jaar verhoogd met 4,5 miljoen euro (tot 14,5 miljoen euro) zodat meer kinderen de mogelijkheid hebben om mee te doen, binnen en buiten school. Sam& richt zich op het meedoen van kinderen, door bijvoorbeeld sport- en muziekles of een verjaardagspakket.

Actieplan geldzorgen, armoede en schulden

De maatregelen om armoede en schulden tegen te gaan zijn onderdeel van een meerjarige aanpak geldzorgen, armoede en schulden die het kabinet in juli 2022 is gestart. Deze bestaat uit een veertigtal acties en heeft ten doel te komen tot een halvering van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in 2025 ten opzichte van 2015, een halvering van het totaal aantal personen in armoede én een halvering van het aantal huishoudens in de problematische schulden in 2023 ten opzichte van 2015. Minister Schouten heeft de eerste voortgangsrapportage aan de Kamer aangeboden, waarin alle tot nu toe ingezette maatregelen worden genoemd.

Het kabinet is zich ervan bewust dat er, mede als gevolg van de uitzonderlijk hoge inflatie, nog heel veel inzet nodig is om de doelstellingen van het actieplan te realiseren. Het kijkt naar gerichte maatregelen voor volgend jaar om kwetsbare huishoudens te ondersteunen, waarbij het doel blijft om het aantal mensen in armoede en met schulden te verminderen. In augustus neemt het kabinet hierover een besluit.

VorigePostNL versus DHL in de wereld van B2B-leveringen
VolgendeParticulier onderwijs toegankelijker nu basisbeurs terugkomt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter