Dansonderwijs voor kinderen krijgt sectorbrede steun met nieuw akkoord

Dansonderwijs stimuleert de persoonsvorming, het zelfvertrouwen en mentale welbevinden van kinderen waardoor ze steviger in de samenleving kunnen staan. Kinderen en jongeren komen echter onvoldoende in aanraking met dans. Om ervoor te zorgen dat er meer toekomstige docenten worden opgeleid om dansonderwijs te geven, en dans zo breder toegankelijk wordt voor alle leerlingen, ondertekenen alle bacheloropleidingen Docent Dans vandaag het DansopleidersAkkoord. Daarin maken zij afspraken om het dansonderwijs in de opleidingen beter af te stemmen op de belevingswereld van kinderen en jongeren waardoor zij zich door middel van dans en beweging expressief, creatief, sensomotorisch en cognitief kunnen ontwikkelen. Het akkoord wordt gesteund door een breed scala aan partijen uit het onderwijs, de danswereld en het culturele veld, waarbij stichting Méér Muziek in de Klas procesbegeleidend partner is.

Anthony Heidweiller, adjunct-directeur van de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, is initiator van het DansopleidersAkkoord: “Dans en bewegen zijn binnen en rondom de basis- en middelbare school ontzettend belangrijk voor de fysieke, mentale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Met het DansopleidersAkkoord zetten we, door de toekomstige generatie dansdocenten goed toe te rusten, een cruciale stap.”

Speerpunten

Het belangrijkste speerpunt in het DansopleidersAkkoord is daarom dat kinderen en jongeren - en hun belevingswereld - altijd het uitgangspunt zijn, ongeacht hun achtergrond. Om schoolleiders en -bestuurders bewust te maken van de kracht van dansonderwijs in de vertrouwde omgeving van de school, zet het akkoord in op nauwe samenwerkingen tussen lokale, regionale en nationale partijen in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk. Onderdeel daarvan is ook het stimuleren van groepsleerkrachten en andere onderwijsprofessionals om dans in te zetten als leermiddel of manier om te bewegen, en het bijbrengen van de juiste didactische en pedagogische vaardigheden bij (toekomstige) dansers, zodat zij hun passie kunnen doorgeven aan de jongere generatie.

Betrokken partijen

Het DansopleidersAkkoord is een overeenkomst tussen de bacheloropleidingen Docent Dans van ArtEZ Arnhem, Codarts, de Academie voor Theater en Dans van de AHK, Hogeschool Leiden, Fontys, Lucia Martha School of Performing Arts, omringende pabo’s en stichting Méér Muziek in de Klas. Het akkoord wordt ondertekend op de dag van het MuziekopleidersAkkoord dat drie jaar geleden werd opgezet voor de discipline muziek.

Jantien Westerveld, directeur van stichting Méér Muziek in de Klas, licht toe: "Binnen het MuziekopleidersAkkoord, een overeenkomst tussen alle pabo's en conservatoria, is het altijd de wens geweest om deze verbreding aan te gaan. Muziek en dans gaan vaak hand in hand, daarom geven we vandaag de fakkel door van muziek naar dans. Met als doel dat er meer docenten worden opgeleid om dansonderwijs te kunnen geven op en rondom de scholen. Zo krijgen ook de kinderen waarvoor het kunst- en cultuuraanbod niet vanzelfsprekend is de kans zichzelf door middel van dans te ontwikkelen en ontplooien.”

Ook vele andere partijen uit het onderwijs en culturele veld scharen zich achter het DansopleidersAkkoord, zoals het Jeugdeducatiefonds, Dansgezelschap Sally Maastricht, Nederlandse Dansdagen, Beweegalliantie, Algemene Vereniging Schoolleiders, Kunstbende en NIVOZ.

Het DansopleidersAkkoord wordt vandaag, tijdens de Dag van het MuziekOpleidersAkkoord, dansant onthuld door een optreden van ISH Dance Collective. Het DansopleidersAkkoord is een groeiend en open akkoord; na de aftrap van de overeenkomst kunnen ook nieuwe ondertekenaars zich op ieder moment aansluiten om een bijdrage te leveren aan het versterken van dans en beweging op en rondom de scholen.

Over de stichting

Vanuit het programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’ werkt stichting Méér Muziek in de Klas aan een brede beweging om te laten zien wat de positieve effecten zijn van een creatief naschools aanbod voor juist die kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Doel is om anderen partijen in en rond school te inspireren een breed naschools programma aan te bieden en zo de wereld van de leerling te vergroten en een bijdrage te leveren aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. Dit doet Méér Muziek in de Klas samen met vele regionale en landelijke partners. Daarnaast blijft de stichting zich inzetten om structureel muziekonderwijs te stimuleren en te borgen.

VorigeCognitieve betekenis en cognitieve ontwikkeling: De invloed van Piaget
VolgendeDe voordelen van een aparte studeerkamer voor de kinderen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter