Tot zeker 8 februari onderwijs op afstand

Vanwege de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het coronavirus blijven middelbare scholen en scholen in het voortgezet speciaal onderwijs langer dicht. Zij geven onderwijs op afstand tot zeker 8 februari.

Uitzonderingen
De huidige uitzonderingen voor verschillende groepen leerlingen blijven behouden. In de volgende gevallen krijgen leerlingen zoveel mogelijk fysiek onderwijs:

- Examenleerlingen;
- Het afnemen van schoolexamens in het voorexamenjaar;
- Praktijkgerichte lessen in het vmbo, vso en pro;
- Leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor nieuwkomers;
- Voor het vso en het pro geldt dat het merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt. In de praktijk betekent dit dat het vso en pro open blijven.
- Afstand houden
- In afwachting van informatie van het OMT moeten alle middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand houden. Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
- Wij blijven u over de situatie op de hoogte houden.

Regels voor 1,5 meter afstand op scholen
Overal in de school geldt de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling, en tussen leerlingen en leraren.
In de klas zal gekeken moeten worden naar een opstelling waarbij 1,5 meter afstand mogelijk is.
Wellicht is het bijvoorbeeld mogelijk om leerlingen te spreiden over meerdere lokalen.
Er zijn nu veel minder leerlingen op school, dus scholen hebben meer ruimte om de afstand te bewaren.
De 1,5 meter afstand is geen vervanging het mondkapje. Dat moet nog steeds gedragen worden buiten de klas. Ook als er 1,5 meter afstand gehouden wordt.
Ingangsmoment afstand houden op scholen

De regel van 1,5 meter afstand op middelbare scholen gaat zo snel als mogelijk in. Het is begrijpelijk dat scholen moeten bekijken hoe ze dit in de praktijk organiseren en dat ze hier één of enkele dagen voor nodig hebben.

Voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen
Voor het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen in het vmbo kan dit tot ingewikkelde situaties leiden; hier geldt dat er zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Deze informatie wordt steeds aangevuld.

Op Lesopafstand.nl vindt u hulp en ondersteuning om afstandsonderwijs vorm te geven. Ook kunt u bij het loket terecht met specifieke hulp- en adviesvragen.

Bron: Rijksoverheid

VorigeDigital Days 2021: jongeren enthousiast maken voor ICT
VolgendeHoe maak je een betere website voor scholen?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter