Leerkrachten vinden openen basisscholen op 11 mei onverantwoord

Veel leerkrachten vinden het weer openen van de basisscholen op 11 mei a.s. onverantwoord – een grote groep is kritisch over de besluitvorming
Bijna alle leerkrachten (93%) gaan op 11 mei a.s. weer op hun school lesgeven. Een kleine groep gaat dat niet doen (4%) en eveneens een kleine groep (3%) weet het nog niet. De redenen waarom leerkrachten niet op hun school gaan lesgeven zijn met name het zelf behoren tot een risicogroep en de angst om besmet te worden.
De overgrote meerderheid gaat dus wel aan de slag, maar ruim een derde (36%) vindt het besluit van het kabinet de basisscholen op 11 mei a.s. weer te openen onverantwoord.

Ruim twee derde van de leerkrachten vindt dat het kabinet beter had kunnen wachten op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar de verspreiding van het virus in gezinnen.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat deze week is verricht onder 1.250 leerkrachten die lesgeven op een basisschool. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs) in samenwerking met het AD.

Bijna alle leerkrachten gaan weer op school aan de slag
Bijna alle leerkrachten (93%) geven aan dat zij op 11 mei a.s. weer op hun school gaan lesgeven. Er is een groep leerkrachten die niet gaat lesgeven (4%) en een groep twijfelt nog (3%).
De belangrijkste redenen waarom leerkrachten niet gaan lesgeven op hun school op 11 mei a.s. zijn 1) het zelf behoren tot een risicogroep, 2) angst om besmet te worden en 3) het hebben van een of meerdere gezinsleden die behoren tot een risicogroep.

Kritisch over de besluitvorming
Twee derde van de leerkrachten (64%) vindt het verantwoord dat de basisscholen op 11 mei weer opengaan, een derde van de leerkrachten (36%) vindt het onverantwoord.

Ruim twee derde van de leerkrachten (69%) vindt dat het kabinet beter had kunnen wachten op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar de verspreiding van het virus in gezinnen. Maar desondanks vindt een substantieel deel van de leerkrachten dat vindt dat het kabinet eigenlijk had moeten wachten, het prima dat het kabinet toch tot het openen van de basisscholen op 11 mei heeft besloten.

Vertrouwen in de verschillende partijen – kritisch over minister Slob
Ondanks dat leerkrachten kritisch zijn over het opengaan van de school op 11 mei a.s., is er over het algemeen wel vertrouwen in de verschillende partijen: 63% heeft veel vertrouwen in de wijze waarop het kabinet de coronacrisis aanpakt (12% niet) en 59% heeft veel vertrouwen in het RIVM (13% niet). Beduidend minder leerkrachten hebben vertrouwen in de wijze waarop minister Slob de coronacrisis voor het basisonderwijs aanpakt: 38% van de leerkrachten heeft daar veel vertrouwen in, 28% niet.

De meeste scholen kiezen voor ‘hele dagen onderwijs’ en voor ‘halve groepen’
Bijna driekwart van de leerkrachten (72%) geeft aan dat hun school ervoor kiest aan alle leerlingen hele dagen onderwijs op school te verzorgen (en dat betekent dat alle leerlingen volle dagen naar school komen, maar dan bijvoorbeeld alleen op de maandag en woensdag en andere leerlingen op de dinsdag en donderdag). Eén op de zeven leerkrachten (15%) geeft aan dat hun school ervoor kiest om alle leerlingen halve dagen onderwijs op school te verzorgen en dat betekent dat alle leerlingen elke dag een halve dag naar school gaan.

De overgrote meerderheid van de leerkrachten geeft aan dat hun school kiest voor het gaan werken met halve groepen (bijv. de helft van de leerlingen van groep 4 komt op maandag en woensdag, de andere helft op dinsdag en donderdag). Een kleine groep (6%) geeft aan dat hun school ervoor kiest om volledige groepen naar school te laten komen (dus alle leerlingen uit een groep op dezelfde dagen/dagdelen).

VorigeOogproblemen herkennen bij leerlingen
VolgendeOpnieuw extra geld voor devices en onderwijs op afstand
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter