Hier moet je op letten als je wilt uitbreiden als organisatie

Indien er sprake is van groei binnen de organisatie of instelling kan het nodig zijn om uit te breiden. In dat geval is het wel belangrijk om de uitbreiding goed in kaart te brengen. Een van de belangrijke aspecten die met de verandering gepaard gaat, is het zoeken en vinden van geschikt personeel. Zo zijn er nog een aantal aandachtspunten die van toepassing zijn op het uitbreiden van de organisatie. Bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingen in het takenpakket en veranderingen in de cultuur.

Geschikt personeel aantrekken
Bij het uitbreiden van je organisatie is het van belang om op zoek te gaan naar geschikt personeel. Stel bijvoorbeeld een profiel op waar de nieuwe medewerkers aan moeten voldoen. Het is mogelijk om zelf als organisatie op zoek te gaan naar personeel. Dat kost echter veel tijd en het is lastig om het beste personeel aan te trekken. Het levert een besparing van tijd op deze procedure uit te besteden en voor executive search te kiezen. In dat geval wordt de werving en selectie van personeel op een professionele wijze gedaan. Dat biedt meer zekerheid als het gaat om het vinden van de meest geschikte en relevante kandidaat.

Verandering takenpakket en verandering werksfeer
Een uitbreiding van de organisatie gaat dikwijls gepaard met de verandering van het takenpakket. Het is belangrijk indien deze verandering zich voordoet medewerkers daar op voor te bereiden. De communicatie is van groot belang als het gaat om het aankondigen van wijzigingen. De groei betekent overigens vaak ook dat er sprake is van een andere wijze van werken en communiceren. Verder heeft de uitbreiding mogelijk eveneens invloed op een verandering in de cultuur binnen de organisatie. Het komt voor dat er zich interne verschuivingen voordoen die invloed hebben op de werksfeer. Een manier om de werksfeer goed te houden en werknemers om te laten gaan met de verandering is door medewerkers betrokken te laten zijn bij de uitbreiding..

Communicatielijnen in kaart brengen
Bij de groei van een organisatie is het mogelijk dat er langere communicatielijnen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat de communicatie over meer schijven verloopt. In dat opzicht is het van belang de communicatiestructuur goed in kaart te brengen. Dat verkleint namelijk de kans dat er interne communicatiefouten ontstaan. Verder is het nog belangrijk om na te gaan of de automatiseringsprocessen aangepast dienen te worden als je organisatie gaat groeien. Het is mogelijk dat de huidige automatiseringsprocessen die zijn afgestemd op een grotere organisatie. Dat proces dient dan ook aangepast te worden.

VorigeLabel eenvoudig spullen van je kids met deze tips
VolgendeDocumentaireserie Klassen startschot voor landelijk impactprogramma
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter