Elementair boekhouden als vak

Elementair boekhouden is het begrijpen van de beginselen van boekhouden en het kunnen omgaan met veel voorkomende boekhoudsoftware. Elementaire kennis van boekhouden is geen overbodige luxe, zeker niet voor mensen die voor henzelf gaan beginnen. Meestal kiezen deze mensen ervoor een cursus elementair boekhouden te volgen, maar steeds vaker wordt de basis van het boekhouden al aangeboden op de middelbare school of het MBO.

Elementair boekhouden in het VO
De beginselen van het boekhouden worden in het voortgezet onderwijs vooral behandeld bij het vak Management & Organisatie (M&O). Bij de vroegere handelswetenschappelijke vakken, was voor boekhouden een stuk minder aandacht. Daar werd slechts sporadisch onderwezen in boekhouden en ook in de lesmaterialen was er niet veel aandacht voor het boekhouden. En dat terwijl boekhouden als vak(onderdeel) erg interessant en leerzaam kan zijn voor leerlingen.

Elementair boekhouden in het MBO
De beginselen van het boekhouden worden op het MBO meestal gegeven in de vorm van een cursus (MBO niveau 3), maar enige basiskennis van het boekhouden wordt ook vaak bij het vak Economie behandeld. Of elementair boekhouden wordt behandeld bij een MBO opleiding hangt af van de opleiding waarvoor men gekozen heeft. Bij een opleiding autotechniek heeft dit immers minder zin dan bij een opleiding financiële administratie. Maar ook voor personen die eerder al het elementair boekhouden behandeld hebben, is het belangrijk om geregeld een opfriscursus te volgen. Ook de manier van boekhouden verandert namelijk snel. Zo is het tegenwoordig niet meer nodig om alles op papier te schrijven omdat we steeds meer digitaal doen.

Met de verschuiving van offline boekhouden naar online boekhouden, verandert ook de leerstof voor geïnteresseerden. Zij zullen steeds vaker moeten gaan leren hoe om te gaan met bepaalde boekhoudprogramma's. Het invoeren en uitwisselen van data hoeft ook al lang niet meer met de hand. Studenten dienen hiervoor bijvoorbeeld te leren op welke manieren zij data van het ene programma naar het andere krijgen.

Boekhouden steeds vaker online
We doen de boekhouding steeds vaker online. En dat is niet gek. Het aanbod van boekhoudprogramma's groeit en deze programma's kunnen steeds meer en werken steeds beter. Mede door de komst van koppelingen tussen boekhoudprogramma's onderling of boekhoudprogramma's en bijvoorbeeld webshops, is het voor steeds meer personen ook daadwerkelijk interessant om de boekhouding online te gaan bijhouden. Waarom zou je de boekhouding immers handmatig gaan bijhouden wanneer dit ook (gedeeltelijk) automatisch kan gebeuren. Zeker in het geval van webshops is dit een perfecte oplossing omdat er veel tijd en geld bespaard kan worden.

Elektronische uitwisseling van gegevens
Met de komst van het internet en de verschillende online boekhoudprogramma's, is het mogelijk geworden gegevens digitaal uit te wisselen. In het geval van een webshop kunnen dat bijvoorbeeld de gegevens van een bestelling zijn. Deze gegevens worden via de website uitgewisseld met de beheerder. De beheerder kan deze gegevens vervolgens weer verwerken in een boekhoudprogramma. Maar het kan ook automatisch gebeuren. Dat kan in het geval van een webshop bereikt worden door de webshop rechtstreeks te koppelen met een boekhoudprogramma. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een koppeling van iWebDevelopment. Deze partij biedt de mogelijkheid uw webshop te koppelen aan de meest gebruikte boekhoudprogramma's. Ook de integratie van andere boekhoudsoftware, zoals Exact Online, Woocommerce, Reeleezee of Snelstart kunt u hier regelen. Daarmee kunnen webshop eigenaren een boel tijd en geld besparen. Het overtypen van onder andere gegevens is hiermee namelijk verleden tijd.

Niet voor elk platform en boekhoudprogramma bestaat een koppeling. Voordat u de keuze maakt voor een bepaald platform of boekhoudprogramma, is het daarom aan te raden te bekijken of de twee eventueel compatibel zijn. Wanneer u er dan later voor kiest het platform en boekhoudprogramma te koppelen, is de kans dat u daarbij voor problemen komt te staan, een stuk kleiner dan wanneer u zomaar iets kiest.

VorigeDigital Days brengt scholieren en ICT samen
VolgendeActueler en groter aanbod keuzedelen in het mbo
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter