Aansprakelijkheid van de school

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Op school gebeuren ongelukjes relatief veel, vooral onder jongere leerlingen en kleuters. Het gaat dan vaak om letselschade. Meestal gaat het gelukkig om niet meer dan een schaafwond of een tand door de lip. Maar wat als er een ernstig ongeluk gebeurt op school? Wie is er dan aansprakelijk? En wat doet u op school om hierop voorbereid te zijn?

Wie is aansprakelijk?
Officieel is de veroorzaker van de schade aansprakelijk daarvoor. De veroorzaker zou dus in principe de rekening moeten betalen. Ook in het geval van een school geldt de regel dat deze aansprakelijk is voor de schade indien die veroorzaakt is ten gevolge van een onrechtmatige daad of handeling. Wanneer een docent dus een fout maakt waarbij hij of zij onrechtmatig handelt, is de school aansprakelijk voor eventuele kosten die het gevolg zijn van dit handelen. Met onrechtmatig wordt in deze zin bedoeld dat een docent inbreuk maakt op het recht van een leerling of collega, iets doet dat tegen de wet is met schade als gevolg, of juist nalaat iets te doen waartoe hij of zij wel verplicht is. De rechter besluit uiteindelijk wie er daadwerkelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Vaak hebben scholen ook eigen regels over aansprakelijkheid. Het is nooit verkeerd advies in te winnen bij een specialist in letselschade. Dat kan dan bij bijvoorbeeld JBL&G.

Aansprakelijkheid tussen leerlingen onderling
De meeste schade wordt veroorzaakt door leerlingen aan de spullen van andere leerlingen. In dit geval is de school niet aansprakelijk. De school is namelijk niet aansprakelijk voor handelingen van leerlingen, ook al maken zij onderdeel uit van de school. Wie er aansprakelijk is voor het handelen van leerlingen is afhankelijk van de leeftijd van deze leerlingen. Leerlingen jonger dan 14 jaar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, in hun geval gaat de aansprakelijkheid over naar de ouders. Voor leerlingen van 14 en 15 jaar is het zo dat in principe de ouders aansprakelijk zijn, tenzij deze echt niet hadden kunnen voorkomen dat het kind de onrechtmatige actie beging. Voor kinderen van 16 en 17 jaar oud geldt dat deze in principe zelf aansprakelijk zijn tenzij de onrechtmatige daad het gevolg is van nalatigheid van de kant van de ouders. Vanaf 18 jaar is iedereen zelf aansprakelijk tenzij er een goede grond is om de aansprakelijkheid te verleggen.

Wie dekt de kosten?
Scholen hebben gelukkig een aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer een school dus aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade, kan deze geclaimd worden bij de verzekeraar. Dat valt gelukkig mee, maar het is wel zo dat een premie hoger wordt wanneer er vaker geclaimd wordt. Een reeks gebeurtenissen waarvoor de school aansprakelijk is, kan dan ook catastrofaal zijn voor een kleinere school.

VorigeKarim pakt zijn kans - Kansenongelijkheid op school
VolgendeOnderzoeksteams van hogeschool Saxion ontvangen HTSM-geld
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter