In de week van 4 tot en met 8 februari zullen schoolleiders geen vervanging zoeken voor zieke leerkrachten. Hiermee maken wij zichtbaar dat het organiseren van vervangingen onevenredig veel tijd van schoolleiders vraagt en veel werkdruk oplevert.

Bij ziekte van collega’s staan schoolleiders voor moeilijke afwegingen. Zeker in deze tijd van oplopende lerarentekorten is het organiseren van vervanging een grote opgave. Voor de kwaliteit van het onderwijs is het ongunstig om leerlingen te verdelen over groepen of om intern begeleiders voor de klas te zetten. Maar klassen naar huis sturen betekent dat leerlingen helemaal geen onderwijs krijgen en dat de ouders worden belast.

Met deze actie zet de AVS de ingezette actielijn door om de erkenning en waardering van schoolleiders en ondersteunend personeel in de CAO terug te zien en vast te houden aan een brede investeringsagenda. In de CAO-onderhandelingen van afgelopen jaar is de AVS solidair geweest met de leraren en de lerarensalarissen zijn flink opgehoogd. In de nu lopende CAO-onderhandelingen moet ook de inzet van schoolleiders en ondersteunend personeel aan bod komen. De AVS wil het functiehuis en loongebouw in balans brengen. Lagere werkdruk en eerlijke salarissen zijn nodig voor alle functies. Daarnaast is investeren in de sector onderwijs dringend noodzakelijk om goed en innovatief onderwijs mogelijk te maken, in goede gebouwen, met goede administratieve ondersteuning en een moderne ICT-infrastructuur.

Lees het volledige bericht op de website van de AVS:
https://www.avs.nl/artikelen/de-avs-zet-de-ingezette-actielijn-door-en-wil-inzet-voor-schoolleiders-en-oop-aankomende