Het kabinet en de regio’s Amsterdam en Den Haag stellen samen eenmalig 10,7 miljoen euro extra beschikbaar voor internationale scholen. Met dat geld kunnen circa 1.150 extra internationale leerlingen op korte termijn starten op dit type school. Met deze investering krijgen buitenlandse bedrijven en hun medewerkers meer zekerheid voor hun kinderen als ze naar ons land komen. Daarmee versterkt het kabinet het Nederlandse vestigingsklimaat.

Minister Kamp, Economische Zaken (EZ): “Nederland is een aantrekkelijk land voor het internationaal bedrijfsleven. 900.000 arbeidsplaatsen in ons land zijn afkomstig van buitenlandse bedrijven. Goed internationaal onderwijs is een belangrijke factor voor deze bedrijven om zich hier te vestigen. Kinderen van buitenlandse werknemers zijn voor hun onderwijs vaak afhankelijk van internationale scholen. Om aantrekkelijk te blijven, zorgen we daarom samen met de regio’s Amsterdam en Den Haag dat we de wachtlijsten op deze scholen wegwerken. Dat doen we door al geplande nieuwbouw- en uitbreidingsplannen naar voren te halen en waar dat nodig is tijdelijke lokalen te plaatsen.”

Nederland is al jaren in trek als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven en internationale kenniswerkers. Dat wordt onderstreept door de jaarcijfers van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), het agentschap voor buitenlandse investeringen van het Ministerie van Economische Zaken, en haar regionale partners. Afgelopen jaar waren 350 buitenlandse investeerders zoals Oracle en Danone goed voor 11.398 extra banen en 1,74 miljard euro aan investeringen in onze economie. De komst van steeds meer buitenlandse bedrijven heeft er de afgelopen vijf jaar voor gezorgd dat het aantal leerlingen op internationale scholen met 47 procent is gestegen. Zeker in de regio’s Amsterdam en Den Haag kost het internationals nu moeite om een plek voor hun kinderen te vinden.

Samenwerken aan internationaal onderwijs
Het kabinet en de gemeenten investeren de ruim tien miljoen euro in zeven internationale scholen in de regio’s Amsterdam en Den Haag. In deze regio’s zitten veel buitenlandse bedrijven. Het Rijk en de gemeenten dragen beide de helft van de investering (elk 5,35 miljoen euro). De minister van Economische Zaken en de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben eerder al de Taskforce Internationaal Onderwijs ingesteld voor een structurele aanpak van de capaciteitsproblematiek op internationale scholen. De taskforce komt dit voorjaar met zijn advies en gaat daarbij ook in op internationale scholen in andere regio’s.

In september 2016 kondigde het kabinet al aan een oplossing te hebben voor de internationale school in de regio Eindhoven. Minister Kamp maakte bij de opening van het Academisch jaar bekend dat de Brainportregio een bijdrage van zeven miljoen euro ontvangt voor de doorontwikkeling van het internationale onderwijs. Daarmee kan cruciaal talent worden aangetrokken voor de hoogwaardige maakindustrie zoals de auto-industrie, de ICT-sector en de Life Sciences.

VorigeConcentratieproblemen middelbare scholieren
VolgendeSchooldirecteuren zeer kritisch over het door Rutte II gevoerde onderwijsbeleid
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter