Hoe kiest u als basisschool de juiste eindtoets? Kiest u voor een digitale of papieren toets? En als de school digitaal wil toetsen, zijn alle (technische) randvoorwaarden goed geregeld?

Alle leerlingen van het basisonderwijs maken in groep 8 verplicht een eindtoets. Scholen kunnen kiezen uit zes eindtoetsen van verschillende aanbieders. Hiervan zijn er vier digitaal én adaptief.

De inzet van ICT in het onderwijs is effectief als er een balans is tussen de vier bouwstenen van het Vier in balans-model: namelijk visie, infrastructuur, inhoud en toepassingen en deskundigheid. Het is belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan deze bouwstenen. Ook bij het bepalen van het soort eindtoets.

Vindt u het lastig om te kiezen? We helpen u op weg met enkele hulpvragen, gebaseerd op de andere drie bouwstenen: visie, infrastructuur en deskundigheid.

Digitale of papieren toetsen?
Deze keuze maakt u niet alleen op basis van praktische afwegingen; de algemene visie op digitalisering speelt ook een rol. Vragen die u uzelf kunt stellen:

- Welke manier van toetsen past het beste bij onze werkwijze?
- Past adaptief toetsen met een digitale eindtoets bij onze visie op toetsen?
- Hoe ver zijn wij met digitaal leren en toetsen? Kunnen wij dit gemakkelijk doen of is het een grotere uitdaging?

Hoe maakt u een keuze?
Het is aan te raden u te verdiepen in de verschillende eindtoetsen en te bespreken welke variant het beste past bij de onderwijsvisie. Op de website van de verschillende toetsaanbieders vindt u meer informatie.

De Expertgroep Toetsen PO beoordeelt de onderwijsinhoudelijke en psychometrische kwaliteit van een toets. De toetsen kunnen verschillen op inhoud, de duur van de toets, de vorm van adaptiviteit die gebruikt wordt en de techniek die nodig is om de toets goed af te nemen.

Zijn onze leerlingen klaar voor digitaal toetsen?
Voor leerlingen en leraren die gewend zijn om te werken met digitale leermiddelen, is een digitale toets minder spannend. Voor leerlingen en leraren die dit niet gewend zijn, kan digitaal toetsen uitdagender zijn. Zorg er daarom voor dat ze bekend zijn met de devices, zoals laptops, chromebooks of tablets. Ook is het belangrijk dat zij bekend zijn met digitale toetsomgevingen waarmee ze moeten werken.

Zijn onze leraren klaar voor de digitale eindtoets?
Om dit te bepalen, kunt u zichzelf de volgende vragen stellen. Dit helpt om met elkaar het gesprek aan te gaan.

- Zijn onze leraren bekwaam om te werken met de apparaten waarop leerlingen de eindtoets maken?
- Beschikken onze leraren over voldoende ict-basisvaardigheden?
- Kunnen zij de juiste voorbereiding treffen?
- Weten zij wat ze moeten doen op het moment dat er iets misgaat?

Is onze school er klaar voor om digitaal te toetsen?
Om een digitale (eind)toets af te nemen, is het belangrijk dat de - eerder genoemde - randvoorwaarden op orde zijn. Denk aan een stabiele internetverbinding en voldoende devices om de toets af te nemen. Daarnaast moeten devices beschikken over de laatste beveiligingsupdates, zodat ze voldoende beschermd zijn tegen virussen en aanvallen. Mochten er technische problemen zijn, dan is het belangrijk dat er tijdens de toets voldoende ondersteuning aanwezig is.

Bekijk met de schoolleider en de ICT-coördinator van de school of deze infrastructuur goed geregeld is. Stel ook samen vast wie verantwoordelijk is voor welke taken. Als het nodig is kunt u de ICT-leverancier inschakelen om de infrastructuur op orde te krijgen. U kunt ook altijd de toetsleverancier raadplegen, mocht u twijfels hebben. Zij kunnen je ook verder helpen.

Bron: PO-Raad

VorigeSenaat voorkomt bezuiniging op onderwijs
VolgendeNieuwe maatregelen moeten boetes verlopen OV-studentenkaart inperken
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter