,,Leraren in deeltijd vragen om meer dagen te werken, kan zeker bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort", stelde voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad in de Trouw-editie van 28 oktober. ,,Toch is het een illusie om te denken dat het probleem van het lerarentekort daarmee volledig van de baan is", zegt ze. ,,Het is belangrijk om ook te kijken naar langetermijnoplossingen."

Wat Den Besten bedoelt, is dat ook gekeken moet worden naar wat goed is voor de leraren zelf: als door meer werken nóg meer leraren uitvallen met een burn-out of het onderwijs zelfs definitief verlaten, dan werkt meer werken alleen maar averechts in de strijd tegen het lerarentekort. De PO-Raad ziet dan ook meer in het aantrekkelijker maken van het lerarenvak door het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het salaris.

Andere verhouding
Bovendien moet een extra dag werken (financieel) wel lonen. Het lijkt er op dat leerkrachten die in deeltijd werken de hoge werkdruk willen vermijden van leraren die vijf dagen voor de klas staan, suggereert Trouw. Of dat beeld reëel is, is de vraag. Hoogleraar arbeidsmarkt Frank Corvers: 'Overleggen met collega's, cursussen volgen, rapporten maken en gesprekken met ouders voorbereiden kost deeltijders bijna net zoveel tijd als fulltimers. Ze zijn dus relatief meer tijd kwijt aan de zaken die voor hun gevoel niets te maken hebben met lesgeven.'

Leerkrachten die in deeltijd werken hebben daar hun redenen voor, zo schrijft de krant. 'Velen van hen zijn mantelzorger, of hebben de zorg voor kleine kinderen. Dat er juist in het basisonderwijs veel mensen in deeltijd werken, komt deels doordat veel leerkrachten vrouw zijn. De maatschappelijke norm in Nederland is het anderhalf-verdienersmodel, met de man als grootste verdiener en de vrouw die de verzorging van de kinderen regelt. Deeltijdwerk wordt door ons belastingstelsel gestimuleerd. Maar ook mannen in het basisonderwijs werken vaker in deeltijd dan mannen in andere sectoren.'

Bron: PO Raad

VorigePO-front overhandigt ultimatum aan minister Slob
VolgendeMeerderheid scholen wil cultuuronderwijs versterken
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter