Voor scholen die snel aan de slag willen met het professioneel statuut is een tegemoetkoming van 10.000 euro beschikbaar. Voion wil hiermee stimuleren dat er tien pilots van start gaan waarvan andere scholen in het voortgezet onderwijs kunnen leren.
Sinds 1 augustus 2017 geldt de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Hierin is vastgelegd dat scholen in overleg met hun leraren een professioneel statuut opstellen. In dit statuut regelen zij de zeggenschap en autonomie van individuele leerkrachten. Dit schooljaar zal elke school dus in gesprek moeten gaan over vorm en inhoud van het professioneel statuut.

Tegemoetkoming kosten voor tien pilots
Voion stelt geld beschikbaar in de vorm van cofinanciering voor tien pilots. Activiteiten die leiden tot een gedragen professioneel statuut (bijvoorbeeld inhuur van een procesbegeleider of verletkosten van deelnemende docenten) komen voor deze cofinanciering in aanmerking tot maximaal 10.000 euro. Een school stelt hier tenminste een gelijke investering in arbeidstijd en/of geld tegenover. Voorwaarde voor deelname is dat de school bereid is ervaringen, opgedane kennis en het eindproduct te delen met andere scholen.

Wacht niet te lang
Aanvragen kan tot 1 januari 2018. Er is slechts budget voor tien pilots. Aanvragen behandelt Voion op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

VorigeMbo cruciaal voor vertrouwen in toekomst
VolgendeNieuwe ronde toekenningen aansluiting mbo en arbeidsmarkt bekend
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter