De Utrechtse wijk Kanaleneiland werd na de oorlog gebouwd om de hoge woningnood van die tijd tegen te gaan. Vanaf de jaren ‘70 verlieten veel gezinnen uit de middenklasse de wijk voor grotere woningen en hun plek werd ingenomen door voornamelijk arme immigranten. De problemen met criminaliteit, armoede en andere grootstedelijke problematiek namen door de jaren heen toe en in 2007 werd Kanaleneiland opgenomen in de lijst met probleemwijken van minister Vogelaar. Vanaf begin deze eeuw zijn er meerdere plannen opgesteld om de wijk nieuw leven in te blazen. Het is een essentieel onderdeel van deze plannen om de kinderen in de wijk een beter toekomstperspectief te bieden.

Renovaties Kanaleneiland

Aanvankelijk was het plan om veel verouderde bouw in Kanaleneiland te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Later werden veel van deze plannen omgezet naar grondige renovaties van de huidige gebouwen. Voor deze plannen heeft de gemeente Utrecht de handen ineengeslagen met woningcorporaties Mitros en Portaal en met bouwbedrijf Heijmans. Samen renoveren zij veel voormalige sociale huurwoningen en bieden deze opnieuw aan als huur- of koopwoningen Ook is er zelfs een grote buitenlandse investering gedaan door Aventicum Capital Management. Volgens Feike Siewertsz van Reesema, Nederlandse partner van deze investeringsmaatschappij, lost deze aanpak meerdere problemen op. Er is momenteel een grote vraag naar betaalbare woningen in Utrecht, die op deze manier worden gecreëerd. Daarnaast wordt de diversiteit in de buurt vergroot met het aantrekken van middeninkomens. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid van de buurt.

De Vreedzame Wijk

De huidige renovaties van woningen zijn niet de enige vorm van aanpak in de buurt. Er wordt sterk ingezet op onderwijs om de kinderen in de buurt meer kansen te bieden. Belangrijk daarbij is één gezamenlijke pedagogische visie die door zowel de scholen als andere betrokken instellingen wordt uitgedragen. In Kanaleneiland is gekozen voor de principes van ‘De Vreedzame Wijk’, waarmee wordt gestreefd naar een samenhangend opvoedingsklimaat waarin de gescheiden werelden van school, thuis en straat met elkaar verbonden worden. Conflictoplossing en sociale verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Zo werken de scholen, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, buurthuizen, welzijnsorganisaties en buitenschoolse activiteiten voor sport of cultuur allen volgens deze zelfde principes zodat de kinderen leren dat overal dezelfde regels en verwachtingen gelden.

De Hele Dag School

Om de uniforme aanpak van De Vreedzame Wijk kracht bij te zetten zijn er verschillende nieuwe schoolgebouwen neergezet in Kanaleneiland. Onlangs werd het gebouw van Brede School Marco Polo als officieel af beschouwd met de opening van een kunstwerk door wethouder Diepeveen, nadat het een jaar eerder al in gebruik werd genomen. Deze school is een voorbeeld van het in de praktijk brengen van de pedagogische visie van De Vreedzame Wijk. In het gebouw zitten twee basisscholen (Kaleidoskoop en Da Costa), peuterspeelzalen, BSO en ruimtes voor buurtactiviteiten of sport en cultuur. Op deze manier ontstaat er één integrale onderwijsvoorziening. Daarnaast werkt de school met het onderwijsconcept ‘De Hele Dag School’. Door een continurooster hebben de kinderen na acht jaar anderhalf schooljaar langer les gehad dan gemiddeld, zodat achterstanden kunnen worden weggewerkt en er meer tijd is voor het ontplooien van talenten. Scholen als Brede School Marco Polo vormen zo een belangrijke spil in de aanpak van Kanaleneiland.

VorigeVliegende start voor Nationale Wetenschapsagenda
VolgendeMinder kinderen gepest op school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter