Uniek onderzoek van Augeo Jongerentaskforce en TNO naar ingrijpende jeugdervaringen onder 11- en 12-jarigen.

Bijna één op de negen kinderen (11.4%) heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan 1 op 5 van de 11- en 12-jarigen in Nederland heeft al 2 of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt (22,4%). Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin. Hoe meer stressvolle ervaringen kinderen meemaken, hoe ongelukkiger en ongezonder zij zich zeggen te voelen. Voor elke extra ervaren ingrijpende gebeurtenis, neemt hun kwaliteit van leven fors af. Vooral emotionele verwaarlozing en emotionele mishandeling hebben grote impact op de kwaliteit van leven. ‘Schokkend hoge cijfers waar we wat mee moeten en kunnen.’ aldus Mariëlle Dekker, directeur van Augeo. Vandaag is het onderzoek overhandigd aan Laurentien van Oranje en de Kinderombudsvrouw.

Ingrijpende ervaringen en kwaliteit van leven. In het onderzoek is aan kinderen zelf gevraagd wat zij meemaken en meegemaakt hebben. Het meest noemden zij echtscheiding, emotionele mishandeling, emotionele verwaarlozing, lichamelijke mishandeling en het getuige zijn van geweld tussen ouders.

Andere opvallende conclusie uit het rapport is dat lichamelijke verwaarlozing en echtscheiding vaak vergezeld gaan van een andere ingrijpende ervaring, in 96% respectievelijk 50% van de gevallen.

Uniek onderzoek
Aan het onderzoek hebben 664 kinderen uit 23 scholen verdeeld over het hele land meegedaan, waardoor de antwoorden representatief zijn voor deze leeftijdsgroep. Het is een uniek onderzoek, omdat voor dergelijke onderzoeken meestal oudere kinderen, volwassenen of professionals worden bevraagd. Bovendien is er verder gekeken dan alleen ervaringen met kindermishandeling. Ook de kwaliteit van leven van deze 11- en 12-jarigen is gemeten via de Kidscreen, een gevalideerd meetinstrument. Bijzonder is bovendien dat de opdrachtgever en mede-uitvoerder van het TNO-onderzoek een groep jongeren is: de Augeo Jongerentaskforce aanpak van geweld tegen kinderen.

Aanbevelingen Jongerentaskforce
De manier waarop leerkrachten en andere professionals, kinderen ondersteunen die thuis veel stress meemaken, kan een groot verschil maken. Want uit onderzoek blijkt dat veel mishandelde kinderen veerkrachtiger zijn als zij ondersteuning en veiligheid ervaren van een of meer belangrijke volwassenen om hen heen. Daarom vindt de Augeo Jongerentaskforce het belangrijk dat leerkrachten meer weten over de gevolgen van voortdurende stress en leren hoe zij kinderen die veel ingrijpende ervaringen meemaken veiligheid en steun kunnen bieden op de momenten dat zij op school zijn. Met dit onderzoek vraagt de Augeo Jongerentaskforce extra aandacht voor het ondersteunen van deze kinderen. "Omdat zoveel kinderen ingrijpende ervaringen thuis hebben, zou het voor leraren heel gewoon moeten zijn om te leren hoe ze met de stress hiervan om kunnen gaan, net zoals ze leren over ADHD of autisme", aldus Nineke Wilts van de Jongerentaskforce.

Symposium
Namens Augeo en de Jongerentaskforce leidde Laurentien van Oranje vandaag een rondetafelgesprek tussen kinderen, jongeren en een afvaardiging uit het onderwijs. Met deze discussie wil de Augeo Jongerentaskforce komen tot een actieplan in het onderwijs. Aansluitend wordt het onderzoek door de Jongerentaskforce uitgereikt aan Laurentien van Oranje en de Kinderombudsvrouw, Margrite Kalverboer.

Na de overhandiging volgt het symposium ‘Handle With Care’, met voorbeelden uit binnen- en buitenland van manieren waarop het onderwijs deze kinderen in de knel verder kan ondersteunen. Zo zijn in Den Haag leerkrachten getraind in het "traumasensitief lesgeven", een in Canada, Amerika en Nederland1 ontwikkelde methode. Ook komen de initiatiefnemers van een succesvol Engels project, waarin de politie binnen 24 uur de school informeert als kinderen aanwezig waren bij ernstige geweldsincidenten tussen hun ouders, aan het woord.

Meer informatie

VorigeBrede aanpak voor gelijke kansen in het onderwijs
VolgendeSamen opleidingen aanbieden voor mbo-scholen sterk vereenvoudigd
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter