80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs. In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen. Ze doen dit uit zorgvuldigheid, in het belang van het kind, maar voldoen daarmee niet aan de zorgplicht. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders waaraan 400 schoolleiders eind augustus hebben deelgenomen. “Het is zorgelijk dat niet voldaan wordt aan de zorgplicht en ouders nog steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

De school is aan zet om leerlingen passende onderwijszorgarrangementen te bieden. Op een aantal plekken lukt dit al goed of steeds beter. Maar op veel scholen blijkt dat de energie vooral wordt gestoken in bestuurlijke drukte en het geld dat nodig is in de school lijkt niet aan te komen waar dat nodig is: bij het primaire proces in de klas. “Schoolleiders voelen zich terecht eindverantwoordelijk voor het succesvol implementeren van Passend onderwijs op hun school”, zegt Van Haren. De rol van de interne begeleider is daarbij uitermate belangrijk. Zestig procent van de schoolleiders geeft aan dat hun team goed is toegerust voor het realiseren van Passend onderwijs.

Eén gezin, één kind, één plan
De samenwerking van onderwijs met jeugdzorg vanuit het uitgangspunt één gezin, één kind, één plan loopt in driekwart van de gevallen nog niet goed. Van Haren: “De transitie jeugdzorg is in januari 2015 ingegaan, maar geeft zeker in samenhang met Passend onderwijs nog veel reden tot zorg.”

Het volledige bericht: http://www.avs.nl/artikelen/80procentschoolleiderservaartknelpuntenbijpassendonderwijs

VorigeKennisnet roept september uit tot Maand van de Privacy in het onderwijs
VolgendeBeroepsgroep en overheid werken samen aan Lerarenregister
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter