Jongeren kunnen niet meer onterecht of om onduidelijke redenen geweigerd worden wanneer zij zich aanmelden voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 en voldoen aan de vooropleidingseisen. Zij krijgen het recht op toelating. Een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat de overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo moet verbeteren, is online gezet voor internetconsultatie. Het voorstel regelt tevens een vaste landelijke aanmelddatum in het mbo en geeft aankomend mbo-studenten recht op een studiekeuzeadvies.

Minister Bussemaker wil met deze maatregelen jongeren beter voorbereiden op een zelfstandige en waardevolle positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De bewindsvrouw maakt zich zorgen over de overstap naar het mbo, die voor veel jongeren niet soepel verloopt.

Jaarlijks stappen ruim 100.000 leerlingen over van het voortgezet onderwijs (vo) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Nog te veel jongeren beginnen uiteindelijk niet aan de mbo-opleiding, of vallen aan het begin van de opleiding al uit, vaak als gevolg van het maken een verkeerde studiekeuze. Het wetsvoorstel van minister Bussemaker moet daar een einde aan maken. De bewindsvrouw wil meer aandacht en begeleiding van middelbare scholen, mbo-instellingen en gemeenten voor deze groep jongeren bij de overstap naar een vervolgopleiding, door hen meer duidelijkheid en zekerheid te geven over hun talenten en daarbij passende mogelijkheden in het middelbaar beroepsonderwijs.

Een belangrijke maatregel is het invoeren van een landelijk aanmeldmoment in het mbo (1 april), voordat de leerlingen eindexamen doen in het voortgezet onderwijs. Dit dwingt de jongeren op tijd na te denken over de keuze voor een vervolgstudie. Aankomend studenten die zich op tijd aanmelden hebben recht op een studiekeuzeadvies. Samen met een goede loopbaanbegeleiding (LOB), dat al begint in het voortgezet onderwijsmoet dit leiden tot een betere overstap naar het mbo en minder schooluitval.

De internetconsultatie duurt vier weken, tot medio september. Minister Bussemaker zal daarna de reacties beoordelen en naar verwachting in het najaar een definitief wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State sturen.

VorigeHoe zit het met de Cito Eindtoets na 2015?
VolgendeDekker waarschuwt middelbare scholen voor gevolgen krimp
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter