Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO kan door scholen in het primair onderwijs worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten.

Aanvragen kunnen tot 1 maart 2016 worden ingediend door schoolbesturen met ten minste 5 aan het project deelnemende locaties of een samenwerkingsverband met ten minste 5 deelnemende locaties. De subsidie bedraagt per locatie maximaal 20.000 euro en per project maximaal 200.000 euro. Een project mag maximaal 24 maanden duren. De aanvrager moet minimaal 50% van de projectkosten voor zijn rekening nemen, dit kunnen ook gekapitaliseerde uren zijn. Schoolbesturen die subsidie ontvangen brengen we samen in een leernetwerk om kennis te delen en te vermeerderen.

Kijk voor alle voorwaarden, criteria en het aanvraagproces op www.cultuurparticipatie.nl.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO is onderdeel van dit programma.

Meer informatie
Karlijn op het Veld k.ophetveld@cultuurparticipatie.nl (projectleider)
Marijne Tesser m.tesser@cultuurparticipatie.nl (communicatieadviseur)

VorigeHet Klokhuis komt met serie over pesten
VolgendeWorldSkills 2015: wk voor beroepsopleidingen van start
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter