Minister Bussemaker heeft samen met haar vier collega-ministers van hoger onderwijs in de Benelux het besluit goedgekeurd waardoor het niveau van bachelor- en masterdiploma's in het hoger onderwijs automatisch worden erkend in België, Nederland en Luxemburg. Dit hebben minister Hilde Crevits (Vlaamse Regering), minister Jean-Claude Marcourt (Regering van de Federatie Wallonië-Brussel), minister Harald Mollers (Regering Duitstalige Gemeenschap), minister Jet Bussemaker (Nederlandse Regering) en staatssecretaris Marc Hansen (Luxemburgse regering) vanmiddag in Brussel afgesproken.

Vermindering administratieve lasten
Met dit besluit zal elke inwoner in de Benelux juridische zekerheid krijgen dat het niveau van haar/zijn officieel erkende bachelor en masterdiploma automatisch in het andere land wordt erkend. Ingewikkelde, tijdrovende en dure erkenningsprocedures worden afgeschaft. Zo'n erkenningsprocedure kan in sommige gevallen tot 4 maanden in beslag nemen met een kostprijs die kon oplopen tot 200 EUR per persoon. De inhoud van de diploma’s en beroepskwalificaties kunnen nog wel getoetst worden in de andere landen.

Stimulans voor studie- en arbeidsmobiliteit
Door deze automatische niveau-erkenning van het diploma werken de Benelux-landen een obstakel weg om in het buurland te studeren of werk te zoeken. Het wordt zo een stuk makkelijker om in het buurland te gaan studeren. Studenten kunnen vlotter inschuiven in studieprogramma’s in een ander Benelux-land. Ook komt dit de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit ten goede waardoor vraag en aanbod op de Benelux-arbeidsmarkt beter op elkaar kunnen inspelen. Werkgevers kunnen hun vacatures sneller invullen en werkzoekenden kunnen sneller aan de slag.

Europese Hogeronderwijsruimte
Dit besluit is een primeur voor de Europese onderwijssamenwerking, waar automatische erkenning van hoger onderwijsdiploma’s hoog op de agenda staat. Met dit initiatief lopen de drie partnerlanden voor in Europa en bouwen ze regionaal mee aan wens om te komen tot één Europese Hogeronderwijsruimte. De Benelux-ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs onderstrepen in dit verband dat het vertrouwen, gebaseerd op gemeenschappelijke kwaliteitsstandaarden en afspraken over kwaliteitscontrole, de basis vormt om rond dit onderwerp op Europees niveau verder samen te werken.

VorigeVerplicht lerarenregister belangrijk voor status en kwaliteit beroepsgroep
VolgendeTechYourFuture en Nieuws in de klas lanceren lespakket ‘Technonieuws in de klas’
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter