Belangrijkste cijfers over het onderwijs met Onderwijsincijfers.nl op één website te vinden

Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs. Op het HBO zitten 445.900 studenten, van wie 51,4 procent vrouw is. In de Europese Unie is het percentage voortijdig schoolverlaters 12 procent. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. Van de studenten die het HBO na schooljaar 2011/’12 verlieten, had meer dan drie kwart op 1 oktober 2012 een baan. En in Nederland is 40,2 procent van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid. Deze en nog veel meer actuele cijfers over het onderwijs in Nederland zijn vanaf vandaag te raadplegen op www.onderwijsincijfers.nl.

Voor het eerst bundelen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hun belangrijkste cijfers op het gebied van onderwijs op één website. Onderwijsincijfers.nl vervangt de publicaties Kerncijfers (OCW) en het Jaarboek Onderwijs (CBS). De website bevat in totaal zo’n 115 kengetallen en ruim 400 grafieken en interactieve kaarten over het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Onderwijsincijfers.nl is altijd up-to-date met de laatst gepubliceerde cijfers.

Naast de kengetallen biedt Onderwijs in Cijfers ook uitgebreide thema-analyses. Dit zijn artikelen met analyses van datasets van OCW, CBS en DUO. Vanaf vandaag is zo’n analyse beschikbaar over de effecten van versnelling in het basisonderwijs. Binnenkort volgt een artikel over doorstroming van MBO’ers naar de arbeidsmarkt.

De cijfers én meer informatie over de herkomst hiervan, de structuur van de website en het gebruik van de grafieken is te vinden op http://www.onderwijsincijfers.nl/.

VorigeSchoolbesturen halen inspiratie uit verbeteraanpak buiten onderwijs
VolgendeMeer aandacht voor hoogebegaafd kind
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter