De komende maanden worden overstapdossiers van ruim 185.000 basisschoolleerlingen uit groep 8 overgedragen aan het voortgezet onderwijs (VO). De meeste scholen kunnen hiervoor inmiddels de Overstapservice Onderwijs (OSO) gebruiken, want 84 procent van de VO-scholen en 68 procent van de scholen in het primair onderwijs (PO) is nu aangesloten op OSO.

Met OSO kunnen leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen veilig digitaal worden overgedragen van de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. OSO vervangt straks het Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) en is dan de landelijke standaard voor het overdragen van leerlinggegevens. De gegevensoverdracht met OSO is zorgvuldiger, completer en veiliger. Ook is de privacy van leerlingen gewaarborgd. OSO wordt dit jaar breed geïmplementeerd. Daardoor kan de overdracht van gegevens met het DOD in 2016 worden afgebouwd.

OSO essentiële stap in het overstapproces

OSO is essentieel in het overstapproces. De informatie die met OSO wordt uitgewisseld, bevat de onderbouwing van het schooladvies en is het uitgangspunt voor de warme overdracht van leerlingen. In OSO is de overdracht van gegevens gestandaardiseerd. Het onderwijskundig rapport (OKR) is grotendeels opgenomen in die standaard. Ook van leerlingen met een extra begeleidingsbehoefte kan met OSO de juiste informatie veilig worden overgedragen. Het OKR hoeft hierdoor niet meer met de hand te worden ingevuld. Scholen kunnen als bijlage eventueel extra regionale informatie toevoegen aan het overstapdossier.

Nauwe samenwerking

OSO wordt ontwikkeld door Kennisnet en leveranciers van leerlingadministratiepakketten (verenigd in de Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners). Hierbij wordt nauw samengewerkt met de scholen (vertegenwoordigd in de PO-Raad en de VO-raad), zodat de gegevensuitwisseling met OSO aansluit bij de wensen van scholen en voldoet aan wettelijke eisen.

Meer informatie voor scholen

Scholen met vragen over kwalificatie, de voorbereiding op het gebruik van OSO of die nieuwe wensen willen doorgeven, kunnen contact opnemen met de servicedesk van Kennisnet (telefoon: 0800-3212233, e-mail: servicedesk@oso-od.nl). Scholen met vragen over het gebruik van leerlingadministratiepakketten kunnen contact opnemen met hun leverancier. Scholen met vragen over het al dan niet gebruiken van OSO in het schooljaar 2014-2015 kunnen contact opnemen met hun samenwerkingsverband of regionaal contactpunt overstap POVO.

Kijk voor meer informatie over OSO op: www.overstapserviceonderwijs.nl.

VorigeNationaal Privacy Congres in het Onderwijs
VolgendeDekker legt regels overgang po-vo uit
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter