Stichting De Oude Wereld onderzocht in 2013 voor de tweede maal biologieboeken op kwaliteit. De nieuwe boeken blijken veel achterhaalde informatie te bevatten. Sinds medio 2013 heeft de Stichting aangedrongen op actualisering, echter zonder resultaat. In 2011 gebeurde hetzelfde. Het ministerie van OCW vertrouwt op kwaliteitsverhogend effect van uitgeversonderzoek en houdt zich afzijdig. Op 3 februari 2014 luidde de Stichting bij de Minister de noodklok. Leerlingen dreigen de dupe te worden. Inferieur onderwijs kan Nederland zich niet permitteren.

Stichting De Oude Wereld heeft begin 2011 de toen voorgestelde nieuwe examenprogramma’s voor de bètavakken geanalyseerd. In deze programma’s signaleerde de Stichting een verlies aan wetenschappelijkheid. OCW erkende tijdens mondeling overleg met de Stichting dat de examenprogramma’s weinig aandacht geven aan de wetenschapstheorie. Op de vraag hoe OCW de kwaliteit van schoolboeken bewaakt, werd verwezen naar het uitgeversoverleg. Dit vormde voor de stichting de aanleiding voor een eerste onderzoek naar drie biologieboeken. Het resultaat bleek dramatisch. De uitgevers bleken echter niet bereid tot aanpassing. Het Ministerie hield zich afzijdig en stelde de nieuwe examenprogramma’s ongewijzigd vast.

In 2013 onderwierp de Stichting twee vernieuwde biologieboeken aan een onderzoek. De boeken bleken zich opnieuw te baseren op achterhaalde informatie, feiten met interpretaties te verwarren en onduidelijke definities te geven. Sinds 31 juni 2013 heeft de
Stichting contact gezocht met de uitgevers en tevergeefs aangedrongen op actualisering van de methoden. Op 3 februari 2014 heeft de Stichting aan de Minister een brandbrief gestuurd. Leerlingen hebben recht op informatie. Nederland kan zich op geen enkele
wijze inferieure scholing permitteren. De Stichting kan niet geloven dat de Minister zich nog langer afzijdig kan houden.

Stichting De Oude Wereld
www.oude-wereld.nl

VorigeRuime meerderheid Tweede Kamer voor afschaffen verplichte stage
VolgendeTweede Kamer wil fusietoets versoepelen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter