Steeds meer scholen werken op een gestructureerde manier aan gezondheid. Een op de vijf scholen in het primair onderwijs heeft inmiddels een structureel beleid voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Dat blijkt uit de Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2014 van het Mulier Instituut.

De inspanningen van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad beginnen daarmee zijn vruchten af te werpen. De Onderwijsagenda SBGL, die loopt van 2012 tot 2016, heeft als doel om samenhangend beleid op het gebied van sport, bewegen en een gezonde leefstijl voor scholen te stimuleren. De onderwijsraden werken daarvoor samen met diverse landelijke en regionale partijen, zoals de buurtsportcoaches, GGD’en, lerarenopleidingen, de Hartstichting, het Voedingscentrum en JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). De afspraken uit de Onderwijsagenda SBGL zijn bekrachtigd in het Bestuursakkoord van de PO-Raad.

Vignet Gezonde School

Het aantal scholen dat in 2014 een vignet Gezonde School ontving, verdubbelde ten opzichte van een jaar eerder, zo bleek verder uit de rapportage. De teller staat nu op 163 scholen. Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel aan gezondheid werken. Opvallend is wel dat lang niet alle scholen die zich inspannen voor gezonde schoolbeleid daarvoor ook een vignet aanvroegen. ‘Daardoor wordt mogelijk de aansluiting gemist met de gebruikte methode bij de vignetten, gericht op samenhang en borging’, stelt het instituut.

Om nog meer resultaat te behalen, adviseert het instituut focus aan te brengen in de stimulering door de Onderwijsagenda SBGL. Dat kan door de aandacht jaarlijks te concentreren op enkele specifieke deelthema’s van de Gezonde School die aansluiten bij de actualiteit van dat moment zoals sociale veiligheid of voeding.

‘Voor een werkelijk effectief en bestendig beleid is voorts van belang dat bij Gezonde School-beleid ook andere opvoeders van kinderen worden betrokken, zoals ouders, buurt en (jeugd)verenigingen. De samenwerking van de Onderwijsagenda SBGL met de Brede Impuls Combinatiefuncties en de JOGG-aanpak biedt hiertoe aanknopingspunten en verdient daarom verdere uitbreiding’, aldus het Mulier Instituut in de rapportage.

VorigeKennisnet wordt verantwoordelijk voor Overstapservice Onderwijs
VolgendeVmbo ingrijpend vernieuwd
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter