Vertegenwoordigers van de Steve Jobs Scholen, die op dit moment werken aan de stichting van een nieuwe school in Breda, spraken deze week met de vaste Kamercommissie OCW. De aanleiding voor het gesprek was het verzoek om de Experimentenwet wat op te rekken zodat ook de nieuwe school extra financiële steun krijgt, maar op deze vraag kwam in het gesprek geen antwoord.

Onderwijs voor een nieuwe tijd
De initiatiefnemer van de Steve Jobs Scholen is de organisatie Onderwijs voor een nieuwe tijd, of (in hedendaags jargon) O4NT. De Besturenraad schreef hier kort geleden ook al over. Doel van deze organisatie is te komen tot een totaal nieuw onderwijsconcept waarin het concept klas wordt losgelaten en veel aandacht is voor de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Daarnaast moeten natuurlijk ook de kerndoelen bereikt worden.

De rol van de docent verandert van leraar in coach en bij het onderwijs wordt gebruik gemaakt van de apparaten met het appeltje erop. Daarom ook de naam Steve Jobs Scholen. De initiatiefnemers verwachten hierdoor te besparen op leermiddelen en ook met een geringer ruimtebeslag toe te kunnen. De ‘winst’ die hierop wordt gemaakt kan worden gebruikt voor extra ‘handen in de school’.

Commissie kritisch
Commissieleden die zelf werkzaam zijn geweest in het onderwijs waren vrij kritisch. Zo vroeg Paul van Meenen (D66) zich af wat er nu zo anders was aan dit concept. Ook op andere scholen maakt men immers gebruik van laptops etc. In traditionele vernieuwingsscholen is het klassikale systeem soms ook afgeschaft en op heel veel scholen zou de docent als gevolg van recente onderwijsvernieuwingen al een rol als coach krijgen.

Roelof Bisschop (SGP) gaf aan dat een school meer moet doen dan het leren van trucjes en vaardigheden, maar dat de docent de leerling zicht moet geven op een wereld die hij of zij zelf nog niet heeft ontdekt. Ook stelden diverse commissieleden vragen over de stichtingsprocedure en de verwachting dat de school de norm zal halen.

Volgens de initiatiefnemers zijn er inderdaad veel ideeën overgenomen van andere pedagogische stromingen, maar is er toch sprake van een uniek concept waarbij voor alle leerlingen een aparte leerovereenkomst wordt afgesloten en waarbij vooral wordt geprobeerd om de leerling nog beter te maken in waar hij of zij al goed in is. Er is, zo stellen de initiatiefnemers, veel belangstelling voor dit type school zodat het geen probleem zal zijn om de stichtingsnorm te halen.

Reactie op advies Onderwijsraad
Binnenkort verschijnt de reactie van staatssecretaris Dekker op het vorig jaar verschenen advies van de Onderwijsraad over artikel 23. Hierin pleit de Onderwijsraad voor een verruiming van de interpretatie van het begrip richting bij scholenplanning. Geen van de Kamerleden legde woensdag een relatie tussen de komst van de Steve Jobs Scholen en mogelijke verruiming van het richtingbegrip.

VorigeAanvraagtermijn Lerarenbeurs verlengd tot en met 14 juni
VolgendeDekker laat lesmodule pestaanpak voor (a.s.) leraren ontwikkelen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter