De 650 miljoen euro extra voor het onderwijs is er nu definitief: de regeling die het bedrag benoemt is in de Staatscourant gepubliceerd.

Voor de besturen in het primair onderwijs geldt dat zij in december recht hebben op 183,90 euro extra per leerling. Besturen in het voortgezet onderwijs hebben in december recht op 223,63 euro extra per leerling. In de regeling is niet vastgelegd waaraan het geld moet worden besteed. Er staat bijvoorbeeld niet in of het voor personele of materiële bekostiging bedoeld is.

In de regeling staat wel expliciet vermeld dat het extra geld binnen het kalenderjaar 2013 valt. Dit is een begrotingstechnische truc van het kabinet om in 2014 geen tik op de vingers te krijgen van de Europese Commissie, die de regering in Den Haag aan de maximumnorm van 3 procent voor het begrotingstekort houdt.

De 650 miljoen extra voor onderwijs is het resultaat van een motie die D66 in de Tweede Kamer indiende tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting.

Maak uw eigen plan
Financieel expert Ron van der Raaij van VOS/ABB en adviseur Ronald Bloemers van de VOS/ABB-Helpdesk hebben onlangs een advies gepubliceerd over de juiste verantwoording van het extra geld dat naar het onderwijs gaat.

VorigeFrankrijk komt met antipestplan voor scholen
VolgendeBasisscholen gaven minder uit dan ze vreesden
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter