Meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs is van mening dat het toezicht op onderwijskwaliteit anders georganiseerd zou moeten worden. Ook vindt een meerderheid van de scholen dat ze te sterk worden afgerekend op toetsresultaten. Slechts 29% vindt dat de Onderwijsinspectie op een goede manier toeziet op de kwaliteit van het onderwijs en een kwart spreekt zelfs van een slechte manier.

Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat door DUO Onderwijsonderzoek is uitgevoerd onder bijna 1.000 directieleden, teamleiders en docenten uit het voortgezet onderwijs.

Andere opvatting van kwaliteit
Het matige oordeel van veel scholen lijkt te maken te hebben met het feit dat de helft van de ondervraagden aangeeft dat de Onderwijsinspectie in haar uitvoeringeen andere opvatting van onderwijskwaliteit heeft (48%). 59% is van mening dat de school door de onderwijsinspectie te veel wordt afgerekend op toetsresultaten en dat er te weinig oog is voor de individuele leerling en de context van de school.
Minder dan de helft van alle ondervraagden vindt dat de wijze van toezicht houden daadwerkelijk bijdraagt aan het verhogen van de onderwijskwaliteit op hun school (41%). Slechts een kwart (26%) geeft aan dat de manier van toezicht houden eraan bijdraagt dat op school iedere leerling het onderwijs krijgt dat voor hem of haar een goede basis vormt om in onze samenleving zelfredzaam te zijn/worden.

Toezicht anders organiseren
55% vindt dat het toezicht op onderwijskwaliteit op een andere manier georganiseerd moet worden dan nu gebeurt. Vooral docenten zijn hierover bovengemiddeld uitgesproken. Adviezen zijn:
- De Onderwijsinspectie zou vaker op bezoek moeten komen.
- Er zou een vaste inspecteur moeten zijn die regelmatig in gesprek is met de school.
- Inspecteurs zouden dichter bij het onderwijs moeten staan.
- Het toezicht moet minder gericht zijn op de cijfers, meer op de leerlingen en hun achtergrond
en er moet meer gekeken worden naar de dagelijkse gang van zaken op school.
- Scholen zouden bij elkaar moeten kijken en elkaar onderling moeten beoordelen.

DUO Onderwijsonderzoek – een onafhankelijk onderzoeksbureau dat al bijna 15 jaar onderzoek verricht op onderwijsgebied – heeft de peiling uitgevoerd in samenwerking met het onderwijsvakblad Van Twaalf tot Achttien.

VorigeVergelijkingssite voor basisscholen valt niet overal goed
VolgendeGratis kaarten voor Cultuur en Onderwijs Beurs 2014 - vakbeurs voor cultuureducatie (CEOB)
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter