Stichting Khan Academy NL en Kennisnet starten in 2013 een pilot met scholen die tweetalig onderwijs aanbieden. Voor deze pilot zijn we op zoek naar twaalf vo-scholen die aan de slag gaan met (de Engelstalige versie van) Khan Academy in hun wiskundeonderwijs. Wilt u graag onder professionele begeleiding experimenteren met een nieuwe lesmethode voor tweetalig onderwijs? Meldt u dan aan voor de Pilot Khan Academy in tweetalig onderwijs.

Pilot

De Khan Academy bevat veel meer dan alleen filmpjes. Met oefeningen en feedbackmethodes is er een volledige leeromgeving van gemaakt, waarmee leerlingen op een leuke en informele manier leren in de vakgebieden waar ze moeite mee hebben, of juist waarin ze meer uitdaging kunnen gebruiken. Daarnaast bevat de Khan Academy uitgebreide learning analytics informatie. Daarmee kan een docent de individuele voortgang volgen van zijn leerlingen, zien waar eventuele moeilijkheden zitten, wie meer begeleiding nodig heeft, hoeveel tijd een bepaalde opdracht heeft gekost en op welk moment de lessen zijn gevolgd. Bovendien kan de docent leerdoelen stellen, zowel op individueel als op groepsniveau. Leerlingen worden met het systeem continu getoetst door middel van oefeningen, wat resulteert in beter inzicht in hun voortgang en minder handmatig nakijkwerk voor de docent.

Stichting Khan Academy NL en Kennisnet starten deze pilot om te ontdekken welke onderdelen goed en minder goed werken en waar mogelijk nog informatie ontbreekt. Parallel hieraan voeren we een onderzoek uit waarin een use case wordt opgesteld over de beleving en effecten van het gebruik van ‘learning analytics’ om inzicht te krijgen in praktijkervaringen van het werken met dit soort informatie.

De scholen bieden de rekenmodules van Khan Academy als extra leerstof aan de leerlingen aan, naast en gelinkt aan de reguliere methode die de school gebruikt.

Doe mee en download de Memo pilot Khan

VorigeBegroting OCW: aandacht voor financiele problemen in het primair onderwijs
VolgendeDesign denken: een innovatieve mindset deel 1
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter