Afgelopen zaterdag organiseerde Kennisnet in samenwerking met het Dutch Nao Team een brainstorm over de inzet van robots in het onderwijs. In het RoboLab op het Amsterdamse Science Park hebben 3 teams van docenten, robotexperts en leerlingen toepassingen bedacht voor verschillende onderwijssectoren. Met verrassend concrete resultaten. NAO kan, vooral in het speciaal onderwijs, een maatje zijn om contact mee te maken en om spelletjes mee te doen. Hij helpt de motorische bewegelijkheid te bevorderen en stimuleert de autonomie van de leerling.

Wat kan NAO?

Camiel Verschoor van het Dutch NAO team startte de dag met het tonen van situaties waarin NAO wordt toegepast. De meest bekende toepassing van NAO is de RoboCup, het internationale onderzoeksprogramma waarin het streven is om in 2050 een voetbalwedstrijd tussen robots en 'echte' mensen te spelen. En natuurlijk moeten de robots deze wedstrijd winnen.

NAO kan spraak en objecten herkennen. De robot kan complexe bewegingen maken en heeft oog-hand coördinatie waardoor hij bijvoorbeeld een beker kan pakken . Ook weet NAO waar hij is in een ruimte (lokalisatie) en kan hij op afstand, bijvoorbeeld via een Kinect en controller, worden bestuurd (telepresence).

NAO in het onderwijs

Het was een uitdaging om de functionaliteiten van NAO te koppelen aan vraagstukken die op dit moment in het onderwijs leven. De deelnemende teams hebben vanuit de thema's differentiëren, motivatie, instructie en reflectie een aantal toepassingen bedacht.

OverhoorBOT

Zo kan NAO in het voortgezet onderwijs worden ingezet als OverhoorBOT door bijvoorbeeld een koppeling te maken met het programma WRTS. Leerlingen worden door NAO overhoord en krijgen direct feedback. De resultaten van de overhoring worden door NAO aan de docent doorgegeven. De docent wordt hierdoor ontlast in het uitvoeren van gestandaardiseerde taken en kan zich richten op andere zaken.

Hulp bij opstarten

In het MBO kan NAO ondersteuning bieden bij het opstarten van een praktijkopdracht in bijvoorbeeld techniekonderwijs. Studenten hebben soms moeite om te beginnen aan een opdracht. NAO kan hierbij ondersteunen door de opdracht te geven en vervolgens aan te geven welk gereedschap de leerlingen nodig hebben en aanwijzen geven waar ze dit kunnen vinden. Als al het gereedschap is klaar gelegd kan NAO checken of de juiste materialen zijn verzameld.

Speelmaatje

In het speciaal onderwijs kan NAO worden ingezet als speelmaatje voor leerlingen die moeite hebben met contact maken of voortdurend een-op-een begeleiding nodig hebben. NAO biedt hiervoor een uitkomst omdat hij geen onverwachte bewegingen maakt en niet ingaat op onverwachte reacties. Leerlingen kunnen met NAO aan de slag door een opdrachtenkaart, met een voor NAO leesbare code, aan de robot te geven. Via deze opdrachten kunnen leerlingen in interactie hun motorische vaardigheden oefenen, hun aandachtspanne oprekken, initiatief tonen en repeterende taken uitvoeren. In begeleidend onderzoek kan het verschil tussen opdrachten via computer en met behulp van NAO worden onderzocht.

Van conceptontwikkeling naar programmeren

De brainstorm heeft drie concepttoepassingen van NAO in het onderwijs opgeleverd. Het Dutch NAO team en Kennisnet beoordelen de haalbaarheid en toepasbaarheid van deze concepten. Op basis van deze beoordeling gaan studenten van het Dutch NAO team de geselecteerde toepassingen programmeren. Deze nieuwe toepassingen tonen we op De Verdieping van Kennisnet en worden indien mogelijk op scholen getest . We houden je op de hoogte welk concept je binnenkort op De Verdieping kunt komen uitproberen.

VorigeLeren met lijf beter dan leren met je hoofd
VolgendeHet onderwijs een kennisvergiet
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter