Ook dit schooljaar was het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor mediawijze projecten in het (speciaal) basisonderwijs. Scholen konden bij MediaMachtig een subsidie aanvragen van maximaal 1.000,= voor een project waarbij mediawijsheid geïntegreerd wordt in de gewone vakken. Totaal dienden 28 scholen een aanvraag in bij de Stichting. Kort voor de kerstvakantie boog het Comité van Machtigen, een groep leerkrachten uit het basisonderwijs, zich over de aanvragen om te beoordelen welke projecten:

• leidden tot structurele integratie van mediawijsheid in het (speciaal) basisonderwijs,

• leerlingen aanzetten tot actief gebruik van nieuwe media,

• voorzagen in reflectie door de leerlingen op 'wijs' gebruik van media,

• vernieuwend waren - landelijk of voor de school zelf - op het gebied van onderwijs of ict-gebruik.

Het was een zware taak voor het Comite, bestaande uit:

• Tessa van Zadelhoff van basisschool De Kleine Beer in Berlicum,

• Michel Boer van OBS Theo Thijssenschool in Waddinxveen,

• Mario Vervlossen van basisschool De Smelen in Valkenswaard,

• Hans Konings van basisschool Het Palet in Zoetermeer.

Na zorgvuldig overleg zijn 16 aanvragen gehonoreerd. Twee andere scholen krijgen een herkansing: hun aanvraag was inhoudelijk interessant maar bood het comité nog onvoldoende informatie om een gefundeerd besluit te nemen. Deze scholen krijgen de kans om een herziene aanvraag in te dienen.

• ZMLK de Ark, Gouda gaat een woordenschatlijn ontwikkelen waarin leerlingen op verschillende manieren met taal in aanraking komen, bijv. d.m.v. filmpjes die gekoppeld worden aan QR-tags gekoppeld worden aan bepaalde voorwerpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een QR-tag die op een koelkast wordt geplakt. Als leerlingen de QR-tag scannen start een filmpje waarin ze informatie krijgen over waarom voedsel in een koelkast bewaard wordt.

• Op basisschool De Buitenburcht in Almere wordt een groep kinderen uit groep 5-8 opgeleid tot verslaggever. Zij leren artikelen te schrijven die op de website van de school geplaatst geplaatst worden.

• Montessorischool De Eilanden wil onderzoeken wat leerlingen leren van werken met Scratch, een programma waarmee je animaties en games kan bouwen.

• Op basisschool De Krullevaar in De Meern wordt een website ontwikkeld waar leerlingen leren hoe ze de mogelijkheden van internet kunnen benutten bij het doen van hun projectwerk. Op de website komt o.a. informatie over hoe je een goed onderwerp bedenkt voor je project, hoe je een woordweb maakt over dat onderwerp en hoe je daarbij informatie zoekt. De tips worden voorzien van filmpjes, die gemaakt zullen worden door leerlingen uit de bovenbouw.

• Ook op de Martinus van Beekschool in Oss, een school voor kinderen met een taal- en/of spraakstoornis of slechthorendheid, wordt een website gemaakt voor leerlingen.Deze website moet een veilig startpunt worden voor deze bijzondere groep leerlingen die vaak moeite hebben om moeilijk om informatie op een goede manier te verwerken en te filteren.

• De Mei, Wormerveer: leerlingen uit groep 7 gaan een cut out animatie maken over een verhaal. Goep 8 gaat animatieclip maken waarin ze hun eigen mening verwoorden. Daarbij krijgen de leerlingen inzicht hoe de beeldtaal moet aansluiten bij hetgeen je over wilt brengen.

• Voor leerlingen op CBS 't Oegh, een kleine school in Munnekezijl, wordt de wereld een stuk groter als ze het komend half jaar contact gaan leggen met leerlingen van de Soroti primary school uit Oeganda.

• De leerlingen van groep 8 van Basisschool de Pionier in Valkenswaard gaan een eigen persbureau opzetten, onderhouden en verwerken nieuws op een crossmediale manier (zowel tekst, film, podcasting geluid en sociale media)

• Op de Dr. Poelsschool in Kessel-Eik wordt al gewerkt met iPads, maar er wordt nog wel gewerkt met een papieren portfolio. Met subsidie van MediaMachtig gaan de school de mogelijkheden van een digitaal portfolio onderzoeken.

• Op De Ster in Westerhoven en de Willibrordusschool in Riethoven worden leerlingen mediawijs bij het woordenschatonderwijs. Leerlingen leggen de betekenis van woorden vast met behulp van foto, video en tekst en passen hun kennis toe in blogs en tweets.

• Op SBO de Spinaker in Enschede, waar onderwijs gegeven wordt volgens de theorie van Meervoudige Intelligentie van Howard Gardner, gaan leerlingen zelf filmpjes maken, bewerken en beoordelen.

• Leerlingen op Basisschool St. Martinus, Zevenaar, gaan filmpjes maken van elkaar op basis van wat Flip de Beer, die bij toerbeurt met één van de kinderen mee naar huis mag, beleeft bij de kinderen.

• Op De Toermalijn in Cothen gaan leerlingen uit de midden- en bovenbouw filmpjes maken. Deze filmpjes worden gekoppeld aan een QR-tag.

• Bs de Vendelier in Helmond gaat de Ipad2 en de Apple TV inzetten om leerlingen taalvaardiger te maken met gebruik van nieuwe media, bekeken vanuit meervoudige intelligentie.

• kbs De Viersprong, Wijchen gaat, in samenwerking met een SBO-school onderzoek doen hoe de iPad in het onderwijs aan leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum effectief kan worden ingezet.

De komende maanden zullen alle projectleiders bloggen over de voortgang van het project op het MediaMachtig-blog. Na afloop van het project zal er een eindevaluatie geschreven worden en alle leermaterialen die in het kader van het project worden ontwikkeld, zullen via dit blog onder een Creative Commons licentie ter beschikking van het onderwijsveld worden gesteld.Mijn hartelijke felicitaties voor de mediawijze projectleiders van deze projecten en veel plezier en succes bij het realiseren van hun plannen!

VorigeSlotbijeenkomst Sport Lokaal Samen Netwerken in werking
VolgendeHoofdkantoor ROC Zeeland voortaan in Terneuzen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter