Cao GVO/HVO aangepast

De cao voor de leraren godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs is aangepast. Hierin zijn de afspraken verwerkt van de hogere vergoeding voor reiskosten van 0,19 euro per kilometer en een structurele vergoeding voor het aanschaffen en onderhouden van lesmaterialen van 20 euro netto per groep per schooljaar. Ook de verbeterde afspraken over de aanvang en het einde van de benoeming zijn opgenomen.
Eind 2011 is al het overleg gestart voor de cao-ronde van 2012. Op de agenda staan onderwerpen als het opnemen van de functie van regiobegeleider in de cao, het opnemen van een benoemingsvolgorde, de invoering van de werkkostenregeling en een horizontale overstapmogelijkheid vanuit het PO en VO.

Bij dit laatste geldt dat alle leraren die reeds aan de gevraagde kwalificaties voldoen en uit het PO of VO afkomstig zijn, opnieuw worden ingeschaald in salarisschaal LA. Eventuele verschillen met de huidige inschaling worden met ingang van 1 januari 2012 vereffend (zonder compensatie over voorgaande jaren).

Nationale Onderwijsgids

VorigeLocatiedirecteur blijkt lastig te vervullen functie
VolgendeHogeschool NHTV wil zich niet laten overnemen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter