Na een zeer succesvolle start in het schooljaar 2010-2011 stelt Stichting MediaMachtig ook dit schooljaar weer subsidie beschikbaar voor scholen in het basisonderwijs die met mediawijsheid aan de slag willen gaan. In het afgelopen jaar konden 12 scholen in het (speciaal) basisonderwijs met hulp van MediaMachtig een project doen waarbij mediawijsheid geïntegreerd in het curriculum werd aangeboden aan de leerlingen. Dit schooljaar hoopt Stichting MediaMachtig 20 scholen een steun in de rug te bieden om leerlingen mediawijs te maken. Aanvragen voor subsidie kunnen met ingang van 19 september ingediend worden via het formulier op de site.

Stichting MediaMachtig wil scholen voor basisonderwijs stimuleren hun leerlingen bewust te maken van de macht van media door ze het werken met media machtig te maken. Door leerlingen digitale vaardigheden bij te brengen en ze laten werken met media, worden ze zich bewust van de mogelijkheden en bedreigingen van het gebruik ervan. Daarvoor stelt MediaMachtig subsidies beschikbaar voor onderwijsvernieuwende projecten waarbij media worden ingezet. Deze projecten moeten passen binnen het normale curriculum, dat wil zeggen dat door het uitvoeren van deze projecten invulling wordt gegeven aan de leerdoelen van het basisonderwijs. Daarnaast moeten deze projecten ook invulling geven aan leerdoelen ten aanzien van mediawijsheid, zoals veilig internetten, informatievaardigheden en leren communiceren met elektronische middelen.

Stichting MediaMachtig zet het onderwijsveld zelf aan het stuur in het subsidietraject. De scholen bepalen zelf hoe ze mediawijsheid willen vormgeven in het onderwijs en de beoordeling van de aanvragen is in handen van een 'Comité van Machtigen', bestaande uit leerkrachten. Voor het uitvoeren van hun project leggen scholen contact met een 'Maatje': iemand van een andere school of een organisatie die zich bezighoudt met media en mediawijsheid.

Stichting MediaMachtig wordt gesteund door een groot aantal sponsors. Dankzij de steun van APS IT-diensten, Prowise, THORAX en Kennisnet kunnen dit jaar maar liefst 20 aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Vives sponsort het werk van MediaMachtig in 2012 door tijdens de IPON een MediaMachtig-bijeenkomst te organiseren.

Aanvragen voor de subsidieronde 2011/2012 kunnen worden ingediend tot uiterlijk 26 november 2011 via het aanvraagformulier dat is te vinden op de website van Stichting MediaMachtig (www.mediamachtig.nl/subsidie/aanvraagformulier.html). Een contactformulier biedt de mogelijkheid vragen te stellen aan de organisatie over dit initiatief (www.mediamachtig.nl/over-de-stichting/contact.html).

VorigePO Raad vraagt fractieleiders te pleiten voor toereikende bekostiging
VolgendeTroonrede 2011
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter