Bij het openslaan van de regionale krant werd ik geconfronteerd met een vraag die meerdere mensen al enkele jaren intensief bezighoudt: Hoogbegaafd, wat nu? De vraag werd opgeworpen in een artikel, dat was geschreven door een bezorgde moeder van een zesjarig hoogbegaafd kind. Daarbij gaat het om een problematiek die steeds vaker opduikt en gelukkig ook steeds meer aandacht krijgt.

Door Marijke Hilgers

Het is zo schrijnend om te zien dat een kind zich steeds slechter in zijn vel gaat voelen, omdat er geen gehoor gegeven kan worden aan zijn hulpvraag. Het antwoord is in theorie duidelijk en kan niet beter verwoord worden dan in het bovengenoemde artikel. Daarin is sprake van een enthousiaste juf Yvette op een basisschool in Geleen, die is ingeroosterd om een groepje de uitdaging te bieden waar ze zon behoefte aan hebben.

Maar...

• Wat als niet iedere school een juf Yvette heeft? Als een klas vol zit met zorgkinderen en leerkrachten opgezadeld worden met administratieve taken en bezuinigingen?

• Wat als leerkrachten de zorg hebben over combinatieklassen? Als leerkrachten ook een taak hebben als ict-coördinator of andere interne schoolbrede taken?

• Wat als de school kiest voor een ander begeleidingstraject/nascholing, omdat het maar om een paar hoogbegaafde kinderen gaat?

• Wat als het hoogbegaafde kind niet opvalt in de groep en de leerkracht de problematiek niet serieus neemt?

• Wat moet er van de kinderen worden die snakken naar passend onderwijs?

• Wat fijn dat de moeder uit het betreffende artikel op haar school wel een juf Yvette heeft.


Ouders voelen zich machteloos, als ze moeten aanzien dat hun kind niet graag naar school gaat, omdat het zich verveelt. Vervolgens krijgt het kind fysieke klachten, raakt sociaal-emotioneel ondergesneeuwd en gaat uiteindelijk onderpresteren. Het is geen optie om een kind steeds een groep te laten overslaan, maar het blijkt vaak te worden gedaan als noodgreep. Er is immers niet overal een Leonardoschool in de buurt, en dan kan het gebeuren dat men met wachtlijsten kampt.

Gelukkig is er genoeg materiaal voorhanden om deze leerlingen uit te dagen. Ik werd door Carla Desain getipt over de digitale leeromgeving Acadin. Blij waren wij met haar artikel Talentvolle leerlingen vragen om meer (pdf) over basisschool De Eendracht, die gebruik maakt van de toepassingen van Acadin. Ook blijken er voldoende nascholingstrajecten te zijn.

Ik heb de school van onze neefjes geattendeerd op het artikel. Nu maar afwachten of de leerkrachten de tijd willen of kunnen nemen om er iets mee te gaan doen.

Maar wat als leerkrachten overbelast raken van bovengenoemde taken en andere keuzes moeten maken? Wat betekent dit voor het hoogbegaafde kind? Het is zo gauw te laat!

Marijke Hilgers

Marijke was enige jaren verbonden als leerkracht aan een basisschool in Nederland en op Curaçao en later aan de ZMLK Catharinaschool in Heerlen