De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) benadrukt dat homoseksuele leerkrachten niet thuishoren in orthodox christelijke scholen. Dat meldt de VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.

De beleidsmedewerkers Gijsbert Vonk en Pieter Moens van de VGS reageren in Trouw op politici die de zogenoemde enkelefeitconstructie uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling willen schrappen.

Deze wettelijke constructie bepaalt dat een schoolbestuur een leerkracht niet mag weigeren op basis van het enkele feit dat hij of zij homoseksueel is. Als de leraar in kwestie uiting geeft aan zijn of haar homoseksuele geaardheid kan dat voor besturen voor bijzonder onderwijs echter wel reden zijn om diegene te weigeren of te ontslaan.

Vonk en Moens benadrukken in hun opiniestuk dat het reformatorisch onderwijs is gebaseerd op bijbelse uitgangspunten die volgens hen niet te combineren zijn met homoseksualiteit. De pedagogische visie van het reformatorisch onderwijs houdt (...) in dat het gedrag en de keuzes van docenten niet in strijd mogen zijn met wat zij uitdragen aan de jongeren', aldus de twee VGS'ers. Homoseksualiteit past wat dit betreft niet bij de vereiste keuzes en gedrag.

Volgens de VOS/ABB mogen homoseksuele leerkrachten en leerlingen nooit worden geweigerd op grond van hun seksuele geaardheid.
Nationale Onderwijsgids

VorigeVerkiezingen Gouden Steunpilaar 2010
VolgendeMinister uit waardering voor sectorraden
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter