Jongeren leren essentiele vaardigheden buiten school

21 Learners van Kennisnet over 21st Century Skills op slotdebat
Onze samenleving is in slechts enkele decennia sterk veranderd. Ons onderwijssysteem echter, dat jongeren leert succesvol te kunnen zijn in deze samenleving, is niet in datzelfde tempo mee veranderd. Tegelijkertijd maken de vergrijzing, ontgroening en digitalisering van de maatschappij dat de War for Talent wereldwijd hard oplaait. De Nederlandse kenniseconomie heeft het nodig dat haar leerlingen voorop blijven lopen in deze tijd, maar hiervoor zijn andere vaardigheden nodig.


Alle leerlingen moeten over 21st Century Skills beschikken


"Dat jongeren vinden dat zij op school niet voldoende worden voorbereid op deze tijd is zorgelijk," aldus Frans Schouwenburg van Kennisnet. Het gaat dan om 21st Century Skills als ict-geletterdheid, creativiteit en kritisch denken. "Jongeren zijn bang dat als zij zelf moeten zorgen dat ze deze zaken buiten school leren, er een splitsing in de maatschappij komt. Jongeren die namelijk niet in staat zijn deze onderwerpen zelf te leren worden daarmee automatisch op achterstand gezet. Door meer aandacht te besteden aan deze vaardigheden in het onderwijs, kunnen we alle leerlingen deze onmisbare basisvaardigheden meegeven." In landen als de VS, Singapore, Schotland en Finland zijn deze vaardigheden al een vast onderdeel van het curriculum. Kennisnet helpt scholen in Nederland bij het nadenken hierover en biedt hen handvatten bij het benutten van ict om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.


Wel of niet op school geleerd?


De beste voorbereiding voor leven en werken in de 21ste eeuw


De 21 jongeren die Kennisnet in de leeftijdscategorie van 14 tot 24 jaar heeft geselecteerd zijn creatief, betrokken, ondernemend en ict speelt een belangrijke rol in hun al dan niet werkende leven. Deze jongeren lopen in de voorhoede van hun generatie maar geven wel een beeld van de leefwereld van jongeren nu. Tijdens verschillende bijeenkomsten, gesprekken en workshops werd met enkele experts uit het onderwijsveld, maar ook toekomstige werkgevers, gepraat over welke leersituatie de jongeren het beste voorbereidt op het leven en werken in de 21e eeuw.

Freek Gille, n van de 21 Learners, vindt dat de 21st Century Skills niet in het onderwijs te vinden zijn. "Kritisch denken is een uitzondering, die skill heb ik goed ontwikkeld op school aangezien er genoeg was om kritisch over te zijn! Verder merk ik dat ik vooral veel heb geleerd bij het opzetten en draaiend houden van mijn bedrijf. Een bedrijf is immers niet iets dat je in een pakketje thuisgestuurd krijgt en alleen nog hoeft uit te pakken."


JONGEREN LEREN ESSENTILE VAARDIGHEDEN BUITEN SCHOOL

Essentile competenties die jongeren voorbereiden op de 21e eeuw, de 21st Century Skills, leren zij niet op school. Dat is een van de conclusies van het project 21 Learners van Kennisnet. Vandaag kwamen de jongeren bijeen op D Onderwijsdagen om tijdens een slotdebat te discussiren over de vraag of het huidige onderwijs hen voldoende voorbereidt op de maatschappij van nu en straks. Dit gebeurt te weinig is de conclusie van de jongeren.


VorigeLeerlingen Ede voor straf buiten
VolgendeKinderen internetrisicos
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter