MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

De afgelopen jaren krijgt ondernemerschapsonderwijs meer en meer aandacht van de overheid. Steeds meer scholen - van basisschool tot en met universiteit - besteden in het reguliere lesprogramma aandacht aan ondernemen.

Tot nu toe was echter niet bekend wat het bedrijfsleven, met name het midden- en klein bedrijf (MKB), vindt van de kwaliteit en aansluiting van dit onderwijs. EIM heeft dit onder ruim 2000 MKB-ondernemers onderzocht.

Uit de analyse blijkt dat ruim twee derde van de MKB-ondernemers vindt dat ondernemend gedrag en ondernemerschap bij jongeren via het onderwijs bevorderd moeten worden. De verwachting is dat jongeren door het ondernemerschapsonderwijs daadwerkelijk ondernemender worden en dat er op termijn hierdoor meer ondernemers zijn.

Slechts een klein deel van de MKB-ondernemers is op dit moment al betrokken bij het ondernemerschapsonderwijs. Dit gebeurt voornamelijk via het aanbieden van stages aan leerlingen. Nog eens een kwart wil graag een rol gaan spelen in de toekomst - vooral via het verzorgen van gastlessen op scholen.

Het MBO is volgens MKB-ondernemers het meest geschikte onderwijsniveau voor het aanbieden van ondernemerschapsonderwijs, terwijl het primaire onderwijs hiervoor juist geen geschikt onderwijsniveau is.

Nationale Onderwijsgids

VorigeKennisnet.nl populairste educatieve website van 2011
VolgendeBrainstormen en vragen stellen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter