Verliefde kinderen, een kind dat buitengesloten wordt, geboortes of homoseksuele ouders: je krijgt er als leerkracht ongetwijfeld mee te maken. Heb jij het hierover met je klas? Praten over relaties en seksualiteit in het basisonderwijs is leuk én relevant.

Fréderique Kleverlaan, leerkracht groep 6, geeft al jaren lessen over relaties en seksualiteit: "Je kunt niet vroeg genoeg beginnen! Op kleuterniveau kun je praten over 'elkaar lief vinden' en hoe dat voelt of over baby's, van mensen of van dieren. Als het al vroeg een normaal onderwerp is bestaat er ook geen schaamte of taboe rond seksualiteit als leerlingen in groep 8 zitten."

Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema's die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in het onderwijs. Kinderen ontdekken namelijk al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit. Om scholen te stimuleren om les te gaan geven over relaties en seksualiteit organiseert Rutgers elk jaar samen met GGD'en de Week van de Lentekriebels.
Dit jaar vindt de Week van de lentekriebels plaats in de week van 20 tot en met 24 maart 2017: op ruim 400 scholen wordt een week lang lesgegeven over relaties en seksualiteit in alle groepen. Fréderique: "De Week van de Lentekriebels is een mooie gelegenheid om te starten met het onderwerp. Mijn leerlingen kijken er altijd naar uit. Als school ben je verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit omdat het in de kerndoelen staat. Hiermee heb je dat gelijk geregeld." Fréderique raadt aan om de tijd te nemen om te bepalen wat je als team gaat doen en ouders te betrekken. Ouders kunnen schrikken van lessen over seksualiteit, maar als ze horen waar het allemaal over gaat vinden ze het juist goed. Je kunt ook de regionale GGD om training of ondersteuning vragen, zoals bij een ouderavond.

"Het is zeker belangrijk om op jonge leeftijd te starten met relationele en seksuele vorming", aldus Elsbeth Reitzema (Rutgers, kenniscentrum seksualiteit), "De seksuele ontwikkeling begint bij de geboorte. Kinderen ontdekken hun eigen lichaam en de verschillen tussen jongens en meisjes. Ze hebben vragen en recht op simpele, eerlijke antwoorden. Je ondersteunt kinderen bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling. Ze leren wat wel en niet toelaatbaar is, dat je geen druk mag uitoefenen op een ander, dat jongens en meisjes gelijkwaardig zijn en, heel belangrijk, luisteren naar hun ja/nee-gevoel."

Scholen die meedoen aan de Week van de Lentekriebels kunnen met korting de nieuwe digitale lesmethode 'Kriebels in je buik' van Rutgers bestellen. Dit is een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. De lessen sluiten aan bij de leefwereld en ontwikkelingsfasen van kinderen, zijn heel afwisselend met leuke interactieve werkvormen op het digibord en bieden ruimte voor gesprek. Je kunt de lessen aanpassen aan de wensen van je school of groep.

Meer over seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels op www.weekvandelentekriebels.nl, www.seksuelevorming.nl en www.kriebelsinjebuik.nl.

 
Bezoek de website