CBS in de klas biedt docenten gratis specifiek CBS-materiaal aan dat direct bruikbaar is in de klas en dat past in het lesprogramma. Op dit moment biedt CBS in de klas materiaal aan voor de vakken economie, aardrijkskunde, maatschappijleer en wiskunde in het voortgezet onderwijs en voor rekenen en informatieverwerking in het basisonderwijs.

Basisonderwijs
CBS in de klas biedt gratis lesmateriaal over grafieken en tabellen. Dit lesmateriaal is geschikt voor groep 7-8 van het basisonderwijs. Ook zijn er verschillende gereedschappen beschikbaar, zoals filmpjes, posters en animaties.

Bekijk het lesmateriaal voor het basisonderwijs

Voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs biedt het CBS momenteel lesmateriaal voor aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en wiskunde.

Bekijk het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs

Naar de website

VorigeBeter lezen: voor een succesvolle doorstroming van vmbo-tl naar havo
VolgendeLesbrief 'Jong in Oeganda'
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter