WaterWise is een digitale lesmodule over water(beheer) van de Hoogheemraadschappen van Delfland, Hollands Noorderkwartier en Rijnland en de waterschappen Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Rivierenland, Brabantse Delta, de Dommel en Aa en Maas. De module biedt materiaal voor de onderbouw over drie thema's: veilig water, schoon water en voldoende water. Aan de hand van filmpjes, voorbeelden uit de eigen omgeving, interactieve kaarten, quizzen en foto's worden de drie hoofdthema's zo behandeld dat ze als verdiepingsstof voor een aardrijkskundeles kunnen dienen.

WaterWise is ontworpen voor gebruik op het digibord of smartboard, maar kan ook prima op een normaal beeldscherm bekeken worden. Bij het openen van de website kiest u eerst voor vmbo of havo/vwo. Voor de docent is er een handleiding voor de hele onderbouw. Elk thema vraagt 1 lesuur; voor de hele lesmodule heeft u drie lesuren nodig.

De digitale lesmodule is te vinden op www.waterwise.nl

Naar de website

VorigeGratis lesidee Lieve Koning
VolgendeEconomie voor Jou: Interactieve Examenvoorbereiding
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter