Bij deze wil ik u graag attenderen op de educatieve versie van de documentaire “Omdat wij mooi waren” inclusief een lesbrief die Van Osch Film Produkties onlangs gemaakt heeft.

Deze versie kan gebruikt worden bij de vakgebieden geschiedenis en maatschappijleer en is bedoeld voor klas 4 en hoger van het voorgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo).

De educatieve versie en lespakket zijn te gebruiken als presentatie, praktische opdracht, klassengesprek, sectorwerkstuk en profielwerkstuk.

Een documentaire over Troostmeisjes zoals ze werden genoemd; jonge meisjes die in de 2e Wereldoorlog stelselmatig werden verkracht door de Japanse bezetter. Ze verrichtten seksuele ‘dwangarbeid’ in soldatenbordelen.

De lesbrief en verkorte versie van de documentaire zijn te downloaden via:

http://www.vofprodukties.tv/default.asp?pageID=435

 
Bezoek de website