Het Diploma Veilig Internet is een lespakket voor leerlingen van groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs. Het doel van het lespakket is om kinderen bewuster te maken van hun handelen op internet en hen vaardigheden aan te leren om verantwoord met internet en digitale media om te gaan. Het lespakket heeft een voorlichtingsfunctie voor kinderen, leerkrachten en ouders.

Voor welke groepen is het Diploma Veilig Internet bestemd?
Het lespakket Diploma Veilig Internet Junior is ontwikkeld voor de groepen 5 en 6. Het Diploma Veilig Internet is ontwikkeld voor de groepen 7 en 8.
Junior is de opstap naar het Diploma Veilig Internet in groep 7 of 8. Junior behandelt dezelfde onderwerpen, echter op een lager niveau en het gaat uit van de beginnende internetter.

Diploma Veilig Internet voor groep 7 en 8 gaat dieper op de onderwerpen in en vraagt al ervaring op internet van de leerlingen.
Om het lespakket te kunnen inzetten is minimaal AVI 6 niveau en begrip van internet vereist. Het lespakket is geen basiscursus internet. Kinderen moeten bijvoorbeeld al weten hoe een browser en e-mail werken.

Kan elke basisschool aan het programma Diploma Veilig Internet deelnemen?
Elke basisschool kan het lespakket downloaden en de lessen uitvoeren. In het lesmateriaal is er rekening mee gehouden dat scholen met verschillende identiteit en lesmethode kunnen deelnemen. Het lesmateriaal kan binnen het speciaal onderwijs gebruikt worden, mits de leerlingen minimaal AVI 6 niveau kunnen lezen en enig begrip hebben van internet.
Er zijn echter wel een paar technische randvoorwaarden om de lessen goed te kunnen uitvoeren. Zo dienen de leerkrachten zelf al voldoende vaardig te zijn op internet. Daarnaast moet de school beschikken over minimaal 2 pc’s met internetaansluiting per groep, zodat leerlingen de online opdrachten kunnen maken.

Is een school verplicht om met alle groepen 5 t/m 8 deel te nemen?
Nee, dat is niet verplicht. U kunt bijvoorbeeld de eerste keer alle groepen laten deelnemen en het jaar daarop alleen de nieuwe groepen 5 en nieuwe groepen 7. Als een school beslist om mee te doen aan het Diploma Veilig Internet is het wel aan te raden om dit met alle groepen 5 t/m 8 te doen, zodat er ook schoolbreed meer aandacht aan besteed kan worden.

Hoe kom ik aan het lespakket Diploma Veilig Internet?
Het lesmateriaal is gratis te downloaden. Scholen kunnen de bestanden uitprinten en kopiëren. Of bijvoorbeeld naar een copyshop brengen om er boekjes van te laten maken. Ook kunt u gebruikmaken van printing on demand, letterlijk printen op aanvraag. Met andere woorden: u geeft zelf aan wanneer uw bestelling af moet zijn en hoeveel exemplaren u nodig heeft. Voordeel hiervan is dat documenten op het laatste moment vermenigvuldigd kunnen worden en daardoor actueel zijn. Een ander voordeel is dat er geen grote voorraden materiaal in het magazijn liggen.

Naar de website

VorigeEducatief materiaal over de film Code M
VolgendeWATT? Gratis lesmateriaal over de energiesector
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter