In Nederland leven er meer dan 350 000 mensen met een gezichtsstoornis. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) schat dat dit aantal tussen 2011 en 2030 bij mannen met 58% en bij vrouwen met 41% zal toenemen. Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft bijgevolg te kampen met een oogprobleem, maar eenvoudig in te schatten wat iemand met bijvoorbeeld staar of glaucoom ziet, is uiteraard niet eenvoudig.

Met een online tool wil Vision Direct meer bewustwording creëren rond gezichtsstoornissen in het algemeen. De tool kan ook worden ingezet als voorlichtingsmiddel voor scholen. Naast een simulatie van wat iemand met een gezichtsstoornis (nog) ziet, wordt er ook dieper ingegaan op de meest voorkomende gezichtsproblemen door uit te leggen wat dat oogprobleem juist inhoudt. De opgenomen gezichtsstoornissen zijn: bijziendheid, verziendheid, astigmatisme, presbyopie, staar, kleurenblindheid, strabismus, glaucoom en maculadegeneratie.

Naar de website

VorigeNederland vertaalt
VolgendeLeerlingen middelbare scholen gaan aan de slag met cases mediabedrijven
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter