Ander Nieuws is een lesbrief op het snijvlak van de actualiteit van grote nieuwsonderwerpen en onderwijsgerelateerde thema’s. Dit gratis downloadbare lesmateriaal richt zich op jongeren in de onderbouw van vmbo, havo en vwo in de leeftijd van 12-15 jaar.

EDITIE 4: (be)ZUINIG OP HET ZUIDEN

Wilt u meteen naar de VIERDE editie van ‘Ander Nieuws’?: klikt u dan op meer informatie onderaan deze pagina.

Veel mensen vinden het onze plicht om onze rijkdom te delen en de armoede in de wereld aan te pakken. Dat doen we dan ook en op verschillende manieren. Als een aardbeving grote verwoestingen aanricht in Haïti of als een overstroming grote delen van Pakistan onder water zet, dan halen we met ons allen miljoenen op om de nood te lenigen. Een radio-actie als ‘Serious Request’ krijgt enorm veel mensen in beweging. En het aantal privé-hulpprojecten stijgt jaar na jaar. Wereldwijd gaat er zo’n 80 miljard om in ontwikkelingshulp.

Het is niet alleen een kwestie van liefdadigheid. Als arme landen er economisch op vooruit gaan, hebben mensen er meer te besteden en kunnen ze ook meer spulen kopen. En dat is ook goed voor onze eigen economie.

Toch is het niet onomstreden. Als de Nederlandse regering weer extra bezuinigingen moet doorvoeren is er ook altijd wel een groepering die roept dat we maar op ontwikkelingssamenwerking moeten bezuinigen. Geen geld weggeven dat we zelf nodig hebben. Bovendien helpt het niet, blijft het aan de strijkstok hangen of komt het in de zakken van corrupte bestuurders terecht.

Helpt het nou wel of niet, of helpt het soms wel en soms niet? Hangt het af van de manier waarop de samenwerking vorm krijgt? Moeten we meer doen of is het beter te stoppen? Ander Nieuws geeft niet alle antwoorden, maar helpt je wel de argumenten op een rij te zetten en je eigen positie te bepalen

Elke editie bestaat uit concrete en direct inzetbare (werk)bladen:

•Instaptoets: 10meerkeuzevragen

•Snack News: de belangrijkste feiten

•Slow News: de achtergronden van de gebeurtenissen

•Human Interest: de weerslag van het nieuws op het leven van mensen

•Website: met aanvullende informatie en downloads

•Take Action (actieblad): waar sta jij voor en wat kun je doen?

•Eindtoets: 10 meerkeuzevragen

•Handleiding: informatie voor de docent

•Evaluatie: online evaluatieformulier voor docenten.

Leerlingen vinden een aparte pagina met heel veel vrij downloadbare informatie. Een greep uit de onderwerpen die bij deze vierde editie horen:

*Verklaring van Valencia

*Ontwikkelingshulp blijft 0,7%

*Geen 4 miljard bezuinigen

*Video: crisis & hulp

*Boeren in Rwanda

*Hulp werkt niet

*Video: boeren in Mali

*Angie uit Peru

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO) bestaat sinds 1968 en is onderdeel van de Radboud Universiteit.

Het CMO maakt lesmateriaal voor BO en VO rond ontwikkelingssamenwerking, oorlog & vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.

Naar de website

VorigeWNF-Rangeractie 2012
VolgendeKlokhuis Kijkoverzicht van februari 2012
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter